Ιστορικό Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea8b7631-051e-49d9-8093-bba8c646d046 876315

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) για την χορήγηση ιστορικού εκχώρησης και διαχείρισης-κατοχής ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Η αίτηση υποβάλλεται από όποιο πρόσωπο επιθυμεί να του γνωστοποιηθεί το ιστορικό ενός ονόματος χώρου, είτε είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου είτε όχι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων


Τελευταία ενημέρωση

30/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ιστορικού ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Σημειώσεις

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@eett.gr Απαιτούνται έγγραφα ταυτοποίησης στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου ή εισαγγελική παραγγελία στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ιστορικού εκχώρησης και διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ιστορικού Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Παροχής στοιχείων Απαραίτητη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται εάν ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Αντίγραφο διαβατηρίου Διαβατήριο

       Αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται εάν ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτούνται εάν ο αιτών είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Εισαγγελική Παραγγελία Άλλο δικαιολογητικό

       Εισαγγελική Παραγγελία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος του ονόματος χώρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Κανονισμός 1110/6/29.4.2024 2024 2908 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μέσω e-mail

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης δια ζώσης ή ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς από τον αιτούντα στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση της στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση της αίτησης διενεργείται από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΕΤΤ ιεραρχικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών που χρεώνει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων που αναθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επώνυμη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση της αίτησης και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων. Γίνεται επικοινωνία με το Μητρώο Ονομάτων Χώρου για την χορήγηση του ιστορικού του ονόματος χώρου.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ενημέρωση είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail για την μη ορθή υποβολή των δικαιολογητικών και πληροφόρηση για τα απαιτούμενα έγγραφα.

       Ναι Ναι


      • 7 Χορήγηση ιστορικού Ονόματος Χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χορήγηση ιστορικού αποστέλλεται μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου της ΕΕΤΤ, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αιτών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.