Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9409ece5-2655-4bdc-8a17-cd1a40718997 940952

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία που ακολουθείται για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων, καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτού για δημόσια ωφέλεια και εν προκειμένω για την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κηρύσσεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, ανάλογα με το σκοπό της απαλλοτρίωσης ή με ΚΥΑ του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, και του Υπουργού Οικονομικών όταν η δαπάνη της απαλλοτρίωσης βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό την παραγωγή ή τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώσεις

Σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης, υπόγειας διέλευσης, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων με σκοπό την παραγωγή ή τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το π.δ.18/1989.

    NACE

    • 35.1 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κήρυξη Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων υπέρ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)

       Σύνδεσμος https://www.admie.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ιδιώτες επενδυτές παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

       Ναι Ναι

      • 1 Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κτηματολογικό Διάγραμμα και Πίνακας Ιδιοκτητών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Άδεια Παραγωγού ΡΑΕ Απόφαση

       Άδεια Παραγωγού ΡΑΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο αν ο αιτών είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 1127

      • 4 Γνώμη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας Γνωμοδότηση

       Γνώμη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 5 Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 6 Δημοσίευση Ανακοίνωσης σκοπούμενης απαλλοτρίωσης σε εφημερίδα σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 5 του Ν.2882/2001 Αποδεικτικό δημοσίευσης

       Δημοσίευση Ανακοίνωσης σκοπούμενης απαλλοτρίωσης σε εφημερίδα σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 5 του Ν.2882/2001

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3940

      • 7 Βεβαίωση Τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Βεβαίωση

       Βεβαίωση Τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση (ΝΠΔΔ) ή έγγραφο (ΝΠΙΔ) σχετικά με τη δαπάνη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση (ΝΠΔΔ) ή έγγραφο (ΝΠΙΔ) σχετικά με τη δαπάνη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Βεβαίωση (ΝΠΔΔ) ή έγγραφο (ΝΠΙΔ) για το μέγεθος της δαπάνης, τη δέσμευση και τον τρόπο κάλυψής της, σύμφωνα με το άρ. 3 παρ. 7 του ν.2882/2001.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων ΝΟΜΟΣ 2882/2001 ΦΕΚ Α΄17/6.2.2001

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20010100017

      • 1 Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο συμπλήρωσης φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Έγγραφο προς τον αιτούντα με το οποίο ζητείται συμπλήρωση του φακέλου (επιπλέον δικαιολογητικά, επανέκδοση ληγμένων κλπ.)

       Όχι Όχι


      • 4 Έγγραφο επιπλέον δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Έγγραφο του αιτούντα προς την υπηρεσία με το οποίο συμπληρώνει κατάλληλα τον φάκελο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Κήρυξη Απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης όργανα της παρ. 1 του άρθ. 1 "Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης" του Ν.2882/2001

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.