Καθ' υπέρβαση χωρίς εξετάσεις εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών των πέντε πρώτων κατά σειρά αποφοίτησης από τη Σχολή Πυροσβεστών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb15553e-c9f5-493f-820e-b5015ef7e4fe 155539

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καθ υπέρβαση εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών των πέντε (5) πρώτων κατά σειρά αποφοίτησης από τη Σχολή Πυροσβεστών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η εισαγωγή των πέντε (5) πρώτων κατά σειρά αποφοίτησης από τη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών γίνεται κατόπιν αίτησής τους, χωρίς εξετάσεις και καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στο Γ΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο. Προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με πανελλαδικές εξετάσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση εισαγωγής καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Σημειώσεις

Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν ΔΥ αναφορά, στην οποία δηλώνουν την επιθυμία τους για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών, καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την εισαγωγή τους, υποβάλλουν αρνητική αναφορά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθ' υπέρβαση χωρίς εξετάσεις εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών των πέντε πρώτων κατά σειρά αποφοίτησης από τη Σχολή Πυροσβεστών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών έχουν οι πέντε (5) πρώτοι, κατά σειρά εξόδου, από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο Κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Το δικαίωμα εισαγωγής ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την αποφοίτηση των δικαιούχων.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/Η υποψήφιος/α πυροσβεστικός υπάλληλος να μην υπερβαίνει το 35ο έτος της ηλικίας του/της την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης εισαγωγής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για τους εισακτέους ισχύουν τα κάτωθι: α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως».

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων. Έγγραφο

       Αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται υπηρεσιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Πρόταση ικανότητας από τη Διοίκηση του υποψηφίου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση ικανότητας από τη Διοίκηση του υποψηφίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σε αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 39 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών των πρώτων (5) πέντε κατά σειρά εξόδου της Σχολής Πυροσβεστών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 73,74 174 1983 68 Α

       Περιγραφή Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Επιτροπές Ικανών και Αποκλειστέων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100068

      • 1 Έκδοση διαταγής γνωστοποίησης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή, στην οποία ο ενδιαφερόμενοι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία εισαγωγής τους στη Σχολή Αξιωματικών. Γνωστοποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής της αναφοράς, και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.

       Σημειώσεις Η έκδοση διαταγής χρονικά έπεται της προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με πανελλαδικές εξετάσεις. Στην προκήρυξη αυτή αναφέρονται κατ αναλογία τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι τους οποίους αφορά η παρούσα διαδικασία. Οι αιτήσεις των (5) υποψηφίων και τα λοιπά ζητούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των αιτήσεων των πέντε (5) υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται από την Υπηρεσία στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μόνο για Υγειονομικές Εξετάσεις. Το συνολικό πρόγραμμα ΠΚΕ αναρτάται και στον υπηρεσιακό ιστότοπο psnet.gr.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης για την κατάταξη των πέντε (5) υποψηφίων στη Σχολή Αξιωματικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι που εξετάστηκαν με επιτυχία στις Υγειονομικές Εξετάσεις, ενημερώνονται και καλούνται για φοίτηση στο Γ εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών, στην οποία εισάγονται με το βαθμό του Δοκίμου Ανθυποπυραγού.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.