Καθολικός έλεγχος εργοδότη από το Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa55d6dbd-a15d-4adb-afb2-fec51ba81620 556154

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθολικό έλεγχο των εργοδοτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εργοδοτών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.). Ο έλεγχος αφορά το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι (20) ετών, εκτός κι αν ο εργοδότης επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές και για παλαιότερα έτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εν λόγω έλεγχος προκύπτει είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του εργοδότη (π.χ. αίτημα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημέρωσης περί οφειλών, συμψηφισμού πληρωμών, κλπ.) είτε ως ενδιάμεσο βήμα διαδικασίας κατόπιν υποβολής αίτησης ασφαλισμένου για καταβολή παροχής. Επίσης, μπορεί να γίνει ο έλεγχος αυτεπάγγελτα κατόπιν σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εργοδότη για διενέργεια ελέγχου

Σημειώσεις

Για την περίπτωση που η διαδικασία ελέγχου εκκινεί κατόπιν σχετικού αιτήματος εργοδότη για διενέργεια ελέγχου ή κατόπιν αίτησης για ασφαλιστική ενημερότητα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα ένστασης κατά της πράξεως καταλογισμού, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των πράξεων. Η ένσταση ή η όποια αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθολικός Έλεγχος Εργοδότη


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Έναρξη εργασιών επιχείρησης - Μεταβολές Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Έναρξη εργασιών επιχείρησης - Μεταβολές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 2 Ετήσια Σύνολα της επιχείρησης από τον e-ΕΦΚΑ Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ετήσια Σύνολα της επιχείρησης από τον e-ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ) της επιχείρησης Δήλωση

       Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ) της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Ναι 9429

      • 4 Αναγγελίες Προσλήψεων - Καταγγελίες Συμβάσεων - Μεταβολές των υπαλλήλων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΑΥΦΕ Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελίες Προσλήψεων - Καταγγελίες Συμβάσεων - Μεταβολές των υπαλλήλων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΑΥΦΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 5 Ετήσιους Πίνακες Προσωπικού της επιχείρησης Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ετήσιους Πίνακες Προσωπικού της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου των υπαλλήλων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΑΥΦΕ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου των υπαλλήλων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΑΥΦΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.5 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτος έλεγχος με απόφαση του ΤΑΥΦΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος διενεργείται κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος του εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου υποβάλλει αίτηση είτε για παροχή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είτε για να ενημερωθεί σχετικά με πιθανές οφειλές που μπορεί να έχει προς το Ταμείο είτε για συμψηφισμό ή επιστροφή πληρωμών που έχει κάνει προς το Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 4 Διενέργεια του Καθολικού Ελέγχου από το Ταμείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καθολικός έλεγχος διενεργείται για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι (20) ετών. Η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου έχει πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό των Ασφαλισμένων του Ταμείου και τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργοδότης για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους σε αυτόν.

       Σημειώσεις Για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων που ο εργοδότης δεν έχει δηλώσει ή έχει δηλώσει μερικώς εργαζόμενο που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Ταμείο, η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου δύναται να απευθυνθεί εγγράφως σε άλλους φορείς ασφάλισης ή δημόσιους οργανισμούς, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, προκειμένου να εξακριβώσει την τήρηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Συγκεκριμένα, δύναται να ζητήσει να της αποσταλούν στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλιση του εργαζομένου ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου και των δηλωθέντων στοιχείων από τον υπό έλεγχο εργοδότη.

       Όχι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση καθολικού ελέγχου εργοδότη χωρίς ευρήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων ολοκληρώνει τον καθολικό έλεγχο του εργοδότη χωρίς να εντοπίσει οφειλές ή άλλες παραλείψεις του εργοδότη.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση εργοδότη και λοιπών Διευθύνσεων εντός του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων ενημερώνει τον εργοδότη (σε περίπτωση που ο καθολικός έλεγχος προέκυψε κατόπιν αιτήματός του) ή τη Διεύθυνση του Ταμείου που ζήτησε τον καθολικό έλεγχο του εργοδότη περί της τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη από αυτόν, τη μη ύπαρξη οφειλών ή τη μη διαπίστωση παραλείψεών του.

       Ναι Ναι


      • 7 Εντοπισμός οφειλών ή παραλείψεων από μέρους του ελεγχόμενου εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν του σχετικού καθολικού ελέγχου, η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου εντοπίζει μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη προς το Ταμείο και οφειλές.

       Ναι Όχι


      • 8 Πρόσκληση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου καλεί τον εργοδότη σε ακρόαση προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για την οφειλή, να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και σε κάθε περίπτωση να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την οφειλή.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση σε ακρόαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή και ο εργοδότης έχει χρονικό περιθώριο είκοσι (20) ημερών προκειμένου να προσέλθει. Ο εργοδότης μπορεί είτε να προσέλθει στα γραφεία του Ταμείου είτε να αποστείλει σχετικό υπόμνημα. Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσει: α) τις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ για τις αναφερόμενες στην πρόσκληση περιόδους, β) τα αποδεικτικά πληρωμών τραπέζης για τις ανωτέρω περιόδους, γ) τις αναγγελίες προσλήψεων για τις ανωτέρω περιόδους, δ) τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας για τις ανωτέρω περιόδους, ε) τις μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις για τις ανωτέρω περιόδους, τους ετήσιους πίνακες προσωπικού για τις ανωτέρω περιόδους και την έναρξη εργασιών της επιχείρησης και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται είτε με e-mail είτε με συστημένη επιστολή είτε με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Πράξεων Καταλογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων, σε συνέχεια της ακρόασης του εργοδότη και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ή σε συνέχεια της μη ανταπόκρισης του εργοδότη στην πρόσκληση για ακρόαση, εκδίδει Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), Πράξη Επιβολής Πρόσθετων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) ή και Πράξη Επιβολής Τόκων Υπερημερίας (Π.Ε.Τ.Υ.). Οι πράξεις καταλογισμού καταχωρούνται στο σύστημα Μικρά Ταμεία.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τις πράξεις καταλογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης ενημερώνεται σχετικά με τις πράξεις καταλογισμού (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Τ.Υ.) που εξέδωσε εις βάρος του το Ταμείο. Η ενημέρωση γίνεται με συστημένη επιστολή και το Ταμείο διατηρεί στο Μητρώο Εργοδότη το αποδεικτικό της παραλαβής.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.