Καθορισμός Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb2066e99-f80a-40d0-95a0-165907691f90 252425

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει. Η διαδικασία εκτελείται πριν την προκήρυξη του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Καθορισμός Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εκδίδει εγκύκλιο "Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ" και κατόπιν συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου. Στην συνέχεια ετοιμάζει εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ. Η εισήγηση μπορεί να τροποποιηθεί / απορριφθεί από τον Υπουργό, συνεπώς τα αιτήματα φορέων του Δημοσίου μπορεί να απορριφθούν χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η σχετική απάντηση στους φορείς του Δημοσίου για την απόρριψη ή για τους λόγους της απόρριψης, ούτε προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η κατανομή των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ σε φορείς του Δημοσίου καθορίζεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων την δεδομένη χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου η κατανομή των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ σε φορείς του Δημοσίου είναι διαφορετική ανά εκάστοτε Εκπαιδευτική Σειρά.

       Όχι Όχι

      • 1 ΚΥΑ με θέμα τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης. Απόφαση

       ΚΥΑ με θέμα τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων Εξειδίκευσης της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του εκάστοτε Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ. Για τον καθορισμό των θέσεων των Υπηρεσιών διορισμού με την ανωτέρω Απόφαση, λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών διορισμού για αριθμό αποφοίτων συγκεκριμένων Τμημάτων. Η διαδικασία εκτελείται πριν την προκήρυξη του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 57 2007 59 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων Εξειδίκευσης της συγκεκριμένης σειράς ΕΣΔΔΑ. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • Νόμος 25 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή "Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 του π.δ. 57/2007". Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων Εξειδίκευσης της συγκεκριμένης σειράς ΕΣΔΔΑ. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • 1 Σύνταξη Σχεδίου Εγκυκλίου καθορισμού αναγκών των Υπηρεσιών σε απόφοιτους του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει Σχεδίου Εγκυκλίου με θέμα «Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» προκειμένου να λάβει γνώση και να επεξεργαστεί τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπογραφή Σχεδίου Εγκυκλίου από Γενικό Γραμματέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το Σχέδιο Εγκυκλίου με θέμα «Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή Εγκυκλίου καθορισμού αναγκών των Υπηρεσιών σε απόφοιτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ σε όλα τα Υπουργεία, ΑΔΑ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει την Εγκύκλιο καθορισμού των αναγκών των Υπηρεσιών σε απόφοιτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ σε όλα τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, προκειμένου να λάβει γνώση και να επεξεργαστεί τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταγραφή των αναγκών των Υπηρεσιών σε απόφοιτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταγράφει τις αιτήσεις των Υπηρεσιών για τις ανάγκες τους σε απόφοιτους της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ. Κατόπιν κάνει σύγκριση με τον αριθμό των αποφοίτων ανά Τμήμα Εξειδίκευσης που τοποθετήθηκαν σε αυτές τις Υπηρεσίες στις προηγούμενες τρεις Σειρές της ΕΣΔΔΑ. Κατόπιν συντάσσει συγκριτικό πίνακα με τα εν λόγω στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης καθορισμού Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τον ως άνω συγκριτικό πίνακα προετοιμάζει σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών προς υπογραφή από την ιεραρχία με θέμα τον καθορισμό των Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών, κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το σχέδιο Απόφασης με θέμα τον καθορισμό των Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Απόφασης καθορισμού Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών την Απόφαση του με θέμα τον καθορισμό των Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ προετοιμάζει την αποστολής της στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη ενημέρωσης από Εθνικό Τυπογραφείο για Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) και έλεγχος ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού ενημερωθεί από Εθνικό Τυπογραφείο για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) ελέγχει την δημοσίευση της ως άνω Απόφασης σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του ΕΚΔΔΑ για το ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης καθορισμού Υπηρεσιών διάθεσης αποφοίτων της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα τον καθορισμό των Υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.