Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c4a502a-f268-495d-85b6-5ab8bac3a563 779399

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των υπηρεσιών διορισμού των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει. Η διαδικασία εκτελείται μετά την έκδοση της απόφασης ανακήρυξης αποφοίτων του Διευθυντή στης ΕΣΔΔΑ με βάση τις σχετικές δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι εξερχόμενοι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του Τμήματος Εξειδίκευσης που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ Απόφαση

       Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Οι εξερχόμενοι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του Τμήματος Εξειδίκευσης που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νομοθετικό Διάταγμα 24 57 2007 59 Α

       Περιγραφή «Τρόπος πρόσληψης». Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του τμήματος που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • 1 Παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ – ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει την απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και τις δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει προηγούμενο έλεγχο της σειράς αποφοίτησης σε συνδιασμό με τη δήλωση προτίμησης κάθε απόφοιτου και τις δηλώσεις προτίμησης των απόφοιτων που προηγούνται και είναι χρονοβόρος διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του την απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και τις δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το σχέδιο Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει τον Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού) με βάση το ως άνω σχέδιο Απόφασης.

       Σημειώσεις Η σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού) των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαφορετικών Υπηρεσιών διορισμού των απόφοιτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Απόφασης Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ στους Αποδέκτες προς ενέργεια για έκδοση πράξεων διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών την Απόφαση του με θέμα την αποστέλλει στην ΕΣΔΔΑ και στους Αποδέκτες προς ενέργεια (στις Υπηρεσίες διορισμού για έκδοση πράξεων διορισμού).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.