Καθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93d9cdac-4ffe-4d42-aa26-b7e44cba7095 101050

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  40
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον τρόπο που καθορίζονται οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των επισκέψιμων στο κοινό Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους καθορίζεται δύο (2) φορές κατ έτος και διακρίνεται σε χειμερινό και θερινό ωράριο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου και από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ωράριο Λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους

       Επίσημος τίτλος

       Καθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Άλλο Προϋπόθεση για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των Αρχαιολογικών, Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους είναι η ίδρυση και η λειτουργία των Μουσείων, η κήρυξη και οριοθέτηση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων.

        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Προϋπόθεση για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των Αρχαιολογικών, Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους είναι η επάρκεια του φυλακτικού προσωπικού

        Όχι Όχι

       • 1 Εισήγηση των περιφερειακών και των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων αρμοδιότητάς τους. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Εισήγηση των περιφερειακών και των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων αρμοδιότητάς τους.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 45, 46 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 46 αναφέρει τον τρόπο καθορισμού πρόσβασης και χρήσης για το σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή ακινήτων μνημείων ή μεμονωμένων σημαντικών χώρων ή μνημείων. Το άρθρο 45 προβλέπει την υποχρέωση των μουσείων για την λειτουργία τους σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Τροποποίηση του άρθρου 46 του Νόμου 3028/2002 με το άρθρο 20 του Νόμου 4708/2020 (ΦΕΚ 140/Α/21-7-20). Το άρθρο 20 αναφέρει τον τρόπο καθορισμού πρόσβασης και χρήσης για το σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων μνημείων, μουσείων ή μεμονωμένα για σημαντικούς χώρους, ακίνητα μνημεία ή μουσεία. Τροποποίηση του άρθρου 45 του Νόμου 3028/2002 με το άρθρο 48 του Νόμου 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-20)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • 1 Αποστολή εγγράφου στις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο υπογεγραμμένο από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου να εισηγηθούν για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους αρμοδιότητάς τους

        Σημειώσεις Η διαδικασία καθορισμού ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους επαναλαμβάνεται δύο φορές κατ έτος και αφορά στον καθορισμό χειμερινού και θερινού ωραρίου από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου και από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα

        Όχι Όχι


       • 2 Συγκέντρωση των εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος χρεώνει στον αρμόδιο υπάλληλο τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών

        Όχι Όχι


       • 3 Αποδελτίωση καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Καταγραφή των απόψεων των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με το καθοριστέο ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών, Χώρων Μνημείων και Μουσείων αρμοδιότητάς τους και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη και υπογραφή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης η οποία και υπογράφεται από τον Υπουργό. Το σχέδιο φέρει συνημμένο τον πίνακα ωραρίου λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους.

        Όχι Όχι


       • 5 Δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει την Υπουργική Απόφαση για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

        Όχι Όχι


       • 6 Ανάρτηση στη Διαύγεια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αναρτά στη Διαύγεια την Υπουργική Απόφαση

        Όχι Όχι


       • 7 Ενημέρωση περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενημέρωση περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.