Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση311b1f9f-46b1-4af3-83e5-ac81f2227b9f 311194

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος αποφοίτων ΤΕΙ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.. Ειδικότερα, η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι., υλοποιείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • Νόμος 46 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 257 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Πρωτοβουλία αρμόδιου Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπουργός λαμβάνει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει η σύνταξη του προεδρικού διατάγματος

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη προεδρικού διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει το προεδρικό διάταγμα

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή του προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού το προεδρικό διάταγμα αποστέλλεται στο ΣτΕ προς έλεγχο

       Όχι Όχι


      • 4 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων του ΣτΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τυχόν παρατηρήσεις του ΣτΕ ενσωματώνονται στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο τυπώνεται σε πάπυρο και υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή του προεδρικού διατάγματος στην Προεδρία της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Υπουργό προεδρικό διάταγμα αποστέλλεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


       Περιγραφή Το διάταγμα υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.