Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) & 90 ΚΔΝΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση71f0b2f0-ab21-41a6-8260-339053ee5353 230610

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 (παρ.2) & 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. (Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου). Εκ της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ, τηρείται η διαδικασία έκδοσης απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για καθορισμό ειδικής οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου, το οποίο εμπίπτει σε συγκεκριμένο τύπο και κατηγορίας πλόων, σύμφωνα με το άρθρο 87 (παρ.2) και 90 Κ.Δ.Ν.Δ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Έντυπο αίτησης καθορισμού σύνθεσης Επιβατηγού πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) και 90 ΚΔΝΔ ή Έντυπο αίτησης καθορισμού σύνθεσης Φορτηγού πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) και 90 ΚΔΝΔ

Σημειώσεις

https://www.hcg.gr/documents/767/entypoAitArth87par2KDNDfortiga.pdf ο υπερσύνδεσμος για το Έντυπο αίτησης καθορισμού σύνθεσης Φορτηγού πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) και 90 ΚΔΝΔ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός ειδικής οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου (άρθρο 87 παρ.2 και 90 Κ.Δ.Ν.Δ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 2 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό Αυτοματισμού του πλοίου (εφόσον διατίθεται) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αυτοματισμού του πλοίου (εφόσον διατίθεται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Απόφαση Δρομολόγησης με συνημμένο Πίνακα Δρομολογίων (όπου απαιτείται) Απόφαση

       Απόφαση Δρομολόγησης με συνημμένο Πίνακα Δρομολογίων (όπου απαιτείται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νομοθετικό Διάταγμα 87 (παράγραφος 2) και 90 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Η οργανική σύνθεση του προσωπικού των πλοίων καθορίζεται με υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφο 2 κατ` εξαίρεση για πλοία που ενεργούν πλόες στην ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή εντός δύο συνεχόμενων κόλπων ή σε παρακείμενες ακτές και πλοία εφοδιασμένα με αυτόματες συσκευές και μηχανήματα, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 για εκτέλεση μεμονωμένων πλόων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» προβλέπεται η χρονική προθεσμία εντός της οποίας οφείλει η Διοίκηση να διεκπεραιώνει την υπόθεση που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (Α΄102) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.2960/1999 (Α΄45)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • 1 Παραλαβή αίτησης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 παρ.2 και 90 ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως προτυποποιημένη αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μετά συνημμένων δικαιολογητικών με την οποία ο αιτών ζητά να καθοριστεί οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία - προετοιμασία σχεδίου απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επεξεργασία - προετοιμασία σχεδίου απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 παρ.2 και 90 ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή στο γραφείο του κ.Υπουργού σχέδιο απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο - αιτούντα η απόφαση καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ.2 και 90 του ΚΔΝΔ/

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.