Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 (παρ.3) ΚΔΝΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc42d9170-4d04-4861-8351-4992ee848e80 389739

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου. Εκ της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) εκδίδεται υπουργική απόφαση καθορισμού οργανικής σύνθεσης πληρώματος κατά πλοίο, το οποίο εμπίπτει σε συγκεκριμένο τύπο και κατηγορία πλόων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ (Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Έντυπο αίτησης για καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 παρ.3 του ΚΔΝΔ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 (παρ.3) ΚΔΝΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου/Ταχυπλόου Σκάφους (όπου απαιτείται) Άδεια

       Άδεια Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου/Ταχυπλόου Σκάφους (όπου απαιτείται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 3 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου Βεβαίωση

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Θεωρημένο Εγχειρίδιο Στοιβασίας και Στερέωσης Οχημάτων του πλοίου (όπου απαιτείται) Εγχειρίδιο χρήσης

       Θεωρημένο Εγχειρίδιο Στοιβασίας και Στερέωσης Οχημάτων του πλοίου (όπου απαιτείται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 6 Απόφαση Δρομολόγησης με επισυναπτόμενο Πίνακα Δρομολογίων (όπου απαιτείται) Απόφαση

       Απόφαση Δρομολόγησης με επισυναπτόμενο Πίνακα Δρομολογίων (όπου απαιτείται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 11 4150 2013 102 Α

       Περιγραφή Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ προστέθηκε με την παράγραφο 5 (β) του άρθρου 11 του Ν.4150/2013 (Α΄102).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100102

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (Α΄102) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν.2960/1999 (Α΄45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» προβλέπεται η χρονική προθεσμία εντός της οποίας οφείλει η Διοίκηση να διεκπεραιώνει την υπόθεση που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νομοθετικό Διάταγμα 87 παρ. 3 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Αφορά σε καθορισμό οργανικής σύνθεσης προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού / οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες α) μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, β) δρομολογιακούς μεταξύ ελληνικών λιμένων συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα προορισμού έως και 30 ν.μ. και είναι κλειστού τύπου, γ) μεταξύ ελληνικών λιμένων ή μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, όταν αυτό εμπίπτει στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Παραλαβή αίτησης για καθορισμό οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως προτυποποιημένη αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μετά συνημμένων δικαιολογητικών με την οποία ο αιτών ζητά να καθοριστεί οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία - προετοιμασία σχεδίου απόφασης Υπουργού για καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ.3 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επεξεργασία - Προετοιμασία σχεδίου υπουργικής απόφασης για καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης Καθορισμού οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 παρ.3 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προωθείται ιεραρχικά στον κ. Υπουργό σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς έγκριση δια της υπογραφής του, με την οποία καθορίζεται η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης καθορισμού σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ.3 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο - αιτούντα η απόφαση καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 87 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.