Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 90 ΚΔΝΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb03397d4-f9ba-4cb7-bc75-baa5258adb54 339749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 90 Κ.Δ.Ν.Δ. (Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου). Εκ της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ τηρείται διαδικασία έκδοσης απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου για την εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος για εκτέλεση μεμονωμένου πλου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίου για εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων (άρθρο 90 ΚΔΝΔ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου Πιστοποιητικό

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό Αυτοματισμού (εφόσον υφίσταται) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αυτοματισμού (εφόσον υφίσταται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (Α΄102) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.2960/1999 (Α΄45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπεται χρονική προθεσμία εντός της οποίας διεκπεραιώνεται η διοικητική διαδικασία που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Υπουργική Απόφαση 13 2903.5/92965/2019 2019 5056 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση υπογραφής του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε υφιστάμενα όργανα του ΥΝΑΝΠ και πιο συγκεκριμένα στο Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190205056

      • Νομοθετικό Διάταγμα 90 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Ειδική σύνθεση πληρώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Παραλαβή αίτησης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 90 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως προτυποποιημένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μετά συνημμένων δικαιολογητικών με την οποία ζητείται να καθοριστεί η οργανική σύνθεση του πλοίου ενδιαφέροντος για την εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία - προετοιμασία σχεδίου απόφασης καθορισμού σύνθεσης πλοίου για εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων σύμφωνα με άρθρο 90 του ΚΔΝΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επεξεργασία - προετοιμασία σχεδίου απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου για την εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων σύμφωνα με άρθρο 90 του ΚΔΝΔ


       Περιγραφή Προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή στον Διευθυντή του Κλάδου Β΄ (Ναυτιλίας) του ΥΝΑΝΠ, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα υπογραφής του Υπουργού με την υπ αριθ. 2903.5/92965/2019 υ.α. (Β΄ 5056), η απόφαση καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου για την εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων σύμφωνα με το άρθρο 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης καθορισμού οργανικής σύνθεσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο - αιτούντα η απόφαση καθορισμού οργανικής σύνθεσης πλοίου για εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων σύμφωνα με το άρθρο 90 του ΚΔΝΔ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.