Καθορισμός στολής ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae438493-0e94-41d7-b2d7-10fb743aacff 858870

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό του τύπου της στολής του αστυνομικού προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθώς και στον καθορισμό του τύπου, του χρώματος και της σύνθεσης της στολής των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Απευθύνεται στο παραπάνω προσωπικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Δημόσιους υπαλλήλους


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός στολής ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 34 παρ.1 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 προβλέπει ότι το αστυνομικό προσωπικό και οι κοινοτικοί φύλακες φέρουν στολή που ο τύπος της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νόμος 4 παρ.3 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 προβλέπει ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, ο οπλισμός, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια, που χορηγούνται στους Συνοριακούς Φύλακες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ.10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν τη στολή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α`).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • 1 Πρόταση αστυνομικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό της στολής του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Κλάδων του Αρχηγείου, οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, καθώς και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, προτάσεις για τον καθορισμό της στολής του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι προτάσεις, οι οποίες επιβάλλεται να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να περιλαμβάνουν υποδείγματα των ειδών που προτείνονται να συμπεριληφθούν στον Κανονισμό της στολής του ένστολου προσωπικού, υποβάλλονται ιεραρχικά στο τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για τον καθορισμό της στολής του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει και διακινεί εισηγητικό σημείωμα και κατά περίπτωση σχέδιο απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

       Σημειώσεις Η αρμοδιότητα για τον καθορισμό της στολής του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανήκει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η ρύθμιση του εν λόγω θέματος για το αστυνομικό προσωπικό, έχει μεταβιβαστεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (εδάφιο 16, κατηγορία Β, άρθρο 1 της υπ' αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 3-4-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Β΄ 1362).

       Όχι Όχι


      • 3 Θετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί εισηγητικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από θετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί εισηγητικού σημειώματος υπογράφεται το σχέδιο της απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από θετική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί του εισηγητικού σημειώματος υπογράφεται το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης. Στη συνέχεια, αυτό αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο, για συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή εγγράφου προς το Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσίευση της απόφασης σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών ή της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι


      • 6 Ανάρτηση σχεδίου απόφασης στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτά το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών ή της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή διαταγής υλοποίησης προς τις όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή της κοινής υπουργικής απόφασης σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ανάρτησης του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης ή της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιστότοπο Διαύγεια, το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει διαταγή υλοποίησης της απόφασης ή της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Θέση της υπόθεσης στο αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.