Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54c59480-c342-4a2d-8b31-7b767a984913 545948

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 30 έως 150 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (Σ.Ε.ΕΛ.) και απευθύνεται σε ελαιοτριβεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

Σημειώσεις

poiotikaprotypa@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Νέα Αίτηση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών
    • 69.1 Νομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου πιστοποιεί ότι ένα ελαιοτριβείο παρέχει υπηρεσίες υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου παράγεται ελληνικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου πιστοποιεί ότι ένα ελαιοτριβείο διαθέτει χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών όπου διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου. 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8871

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιχείρησης επισκέψιμου ελαιοτριβείου. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8872

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβείου ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 και της υπό στοιχεία 32790/392/Φ.15/17-03-2017 υπουργικής απόφασης «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (Β’ 1061) ή αντίγραφο έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1018/104012/2020 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14)» (Β’ 1678). Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβείου ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 και της υπό στοιχεία 32790/392/Φ.15/17-03-2017 υπουργικής απόφασης «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (Β’ 1061) ή αντίγραφο έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1018/104012/2020 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14)» (Β’ 1678).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Αντίγραφο απόφασης χορήγησης αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σύμφωνα με την υπ’ αρ.1018/104012/15.04.2020 υπουργική απόφαση, της επιχείρησης που τροφοδοτεί με τυποποιημένα προϊόντα ελαιολάδου προς πώληση, την επιχείρηση του επισκέψιμου ελαιοτριβείου, μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιθυμεί το επισκέψιμο ελαιοτριβείο να παρέχει υπηρεσίες πώλησης τυποποιημένων προϊόντων ελαιολάδου. Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης χορήγησης αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σύμφωνα με την υπ’ αρ.1018/104012/15.04.2020 υπουργική απόφαση, της επιχείρησης που τροφοδοτεί με τυποποιημένα προϊόντα ελαιολάδου προς πώληση, την επιχείρηση του επισκέψιμου ελαιοτριβείου, μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιθυμεί το επισκέψιμο ελαιοτριβείο να παρέχει υπηρεσίες πώλησης τυποποιημένων προϊόντων ελαιολάδου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Εκτυπωμένο σχέδιο της κάτοψης του χώρου, στο οποίο θα αποτυπώνεται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ο χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, η αίθουσα για τη γευστική δοκιμή ελαιόλαδου, ο χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων εφόσον έχει σχετική άδεια η επιχείρηση και οι χώροι υγιεινής. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Εκτυπωμένο σχέδιο της κάτοψης του χώρου, στο οποίο θα αποτυπώνεται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ο χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, η αίθουσα για τη γευστική δοκιμή ελαιόλαδου, ο χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων εφόσον έχει σχετική άδεια η επιχείρηση και οι χώροι υγιεινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Αντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/2017 (1723 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (εφ’ όσον στο ελαιοτριβείο λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος). Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/2017 (1723 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (εφ’ όσον στο ελαιοτριβείο λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 5 Μελέτη προσβασιμότητας του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας» στις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/22.10.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 5045) και τις «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2998), για την αίθουσα ή τους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ελαιοτριβείου της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Μελέτη

       Μελέτη προσβασιμότητας του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας» στις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/22.10.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 5045) και τις «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2998), για την αίθουσα ή τους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ελαιοτριβείου της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 25B 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου - Εξουσιοδοτική διάταξη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 50 4875 2021 250 Α

       Περιγραφή Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου - Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100250

      • Νόμος 106 4982 2022 195 Α

       Περιγραφή Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Β ν. 4276/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7531 2023 2351 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202351

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα Ελαιοτριβεία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ελαιοτριβείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (Σ.Ε.ΕΛ.).

       Σημειώσεις Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.ΕΛ.., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α` 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και Χορήγηση της Βεβαίωσης του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εκδίδει τη Βεβαίωση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου και την αποστέλλει στην αιτούσα επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου εκδίδεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας) σε ειδικό χαρτί από συμβεβλημένο τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.