Καθορισμός ως αποθεματικών δημοσίων ή δημοτικών λατομείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd2059dae-67f3-4441-bbd4-f8a2c9a224d6 259673

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με την οποία καθορίζονται ως αποθεματικά δημόσια ή δημοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, για τα οποία έχουν συναφθεί μισθώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας αφορά τους χρόνους της διοίκησης και δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι χρόνοι ανταπόκρισης του αιτούντος φορέα εκμετάλλευσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα έκδοσης απόφασης καθορισμού ως αποθεματικού λατομείου / λατομείων.

Σημειώσεις

Πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Γνήσιο υπογραφής, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή.
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός ως αποθεματικών Δημοσίων ή Δημοτικών Λατομείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του/των λατομικού/λατομικών χώρων, αποθεματικών και λειτουργούντων. Αφορά λατομεία μόνο σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, του ίδιου φορέα εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Αφορά τη συνολική έκταση του/των λατομικού/λατομικών χώρων, αποθεματικών και λειτουργούντων. Πρέπει η έκταση (εμβαδόν) των αποθεματικών λατομείων να είναι μικρότερη ή ίση της έκτασης (εμβαδού) των λειτουργούντων λατομείων του ίδιου φορέα εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η ύπαρξη ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας του (από τον) φορέα εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Συμβόλαια μίσθωσης σε ισχύ του/των λατομείου/λατομείων για τα οποία αιτείται από τον φορέα εκμετάλλευσης ο καθορισμός του/τους ως αποθεματικό/αποθεματικά. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβόλαια μίσθωσης σε ισχύ του/των λατομείου/λατομείων για τα οποία αιτείται από τον φορέα εκμετάλλευσης ο καθορισμός του/τους ως αποθεματικό/αποθεματικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομιμοποιητικό στοιχείο λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Συμβόλαια μίσθωσης σε ισχύ του/των λειτουργούν/λειτουργούντων λατομείου/λατομείων του φορέα εκμετάλλευσης των οποίων θα καθοριστούν ως αποθεματικά τα αιτούμενα λατομεία. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβόλαια μίσθωσης σε ισχύ του/των λειτουργούν/λειτουργούντων λατομείου/λατομείων του φορέα εκμετάλλευσης των οποίων θα καθοριστούν ως αποθεματικά τα αιτούμενα λατομεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομιμοποιητικό στοιχείο λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 3 Παραστατικά αδειοδότησης βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας. Άδεια

       Παραστατικά αδειοδότησης βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 51 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 51 του ν.4512/2018 (Α5).

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο με παρατηρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου δικαιολογητικών αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου δικαιολογητικών και την επανυποβολή τους στην υπηρεσία και εφόσον επανέλθει ο ενδιαφερόμενος αρχίζει η διαδικασία από την αρχή (βήμα 1).

       Ναι Ναι


      • 4 Απόφαση καθορισμού αποθεματικού/αποθεματικών λατομείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4512/2018 εκδίδεται απόφαση έγκρισης. Εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4512/2018 εκδίδεται απόφαση απόρριψης.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. https://diavgeia.gov.gr

       Ναι Ναι


      • 5 Απόφαση απόρριψης του αιτήματος καθορισμού αποθεματικού/αποθεματικών λατομείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4512/2018 εκδίδεται απόφαση απόρριψης.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. https://diavgeia.gov.gr

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.