Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εγκεκριμένων ΠΑγΟ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9a8ef2a-b91a-4e5b-afe6-aac3bc8e1f37 982914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικοί Οργανισμοί, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Διεύθυνση Άθλησης για όλους

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 έως 50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αποστολή των εντύπων έναρξης από τους συνεργαζόμενους φορείς των προϋπολογισμών τους έπειτα από σχετικό έλεγχο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Άθλησης για όλους

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διαβιβαστικό που αφορά την έναρξη των προγραμμάτων συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σημειώσεις

O φορέας μπορεί να υποβάλλει τα έντυπα έναρξης και το Email: daopaads@gga.gov.gr, tyeasfpago@gga.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Διαβιβαστικό από τον φορέα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προϋπολογισμός εγκεκριμένων ΠΑγΟ με βιάση τα έντυπα έναρξης των φορέων

      Επίσημος τίτλος

      Προϋπολογισμός εγκεκριμένων ΠΑγΟ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Έγκριση τμημάτων

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αποστολή από το φορέα σχεδίου προκήρυξης στο τμήμα για έλεγχο πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Δημοσίευση προκήρυξης για πρόσληψη ΠΦΑ και έκδοση αποτελεσμάτων

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Έναρξη υλοποίησης Π.Α.γ.Ο.

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο Έναρξης Π.Α.γ.Ο. Αποδεικτικό

       Έντυπο Έναρξης Π.Α.γ.Ο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Κατάσταση Π.Φ.Α. Αποδεικτικό

       Κατάσταση Π.Φ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Βεβαίωση Έναρξης Π.Α.γ.Ο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Έναρξης Π.Α.γ.Ο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Διαδικτυακή Ανάρτηση της προκήρυξης πρόσληψης των Π.Φ.Α. των εγκεκριμένων από την κοινή υπουργική απόφαση θέσεων Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Διαδικτυακή Ανάρτηση της προκήρυξης πρόσληψης των Π.Φ.Α. των εγκεκριμένων από την κοινή υπουργική απόφαση θέσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 5 Συμβάσεις εργασίας απασχολουμένων Π.Φ.Α. Σύμβαση

       Συμβάσεις εργασίας απασχολουμένων Π.Φ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 6 Έντυπο Ε4 της εφαρμογής ΕΡΓΑΝΗ Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έντυπο Ε4 της εφαρμογής ΕΡΓΑΝΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα 70 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες τμήματος Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων Π.Α.γ.Ο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Υπουργική Απόφαση 6 69097,2670,170 2020 461 Β

       Περιγραφή Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200461

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης από το φορέα προς την αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση του αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση του αιτήματος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο πρωτοκολλείται

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 6 Δελτίο έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δελτίο έγκρισης προϋπολογισμού φορέα

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.