Κατάταξη λατομικού ορυκτού που απαντάται σε συγκεκριμένο λατομικό χώρο σε συγκεκριμένη νομική κατηγορία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3c4676a-344b-4488-86bd-d3de4e126f60 122394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάταξη λατομικού ορυκτού που απαντάται σε συγκεκριμένο λατομικό χώρο σε συγκεκριμένη νομική κατηγορία. Για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση ως προς την υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 43, του Ν.4512/2018 (Α5) αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται και από το χρόνο ανταπόκρισης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου για την τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης δημόσιας ή δημοτικής έκτασης, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον οικείο Δήμο αντίστοιχα, για την εκμετάλλευση λατομικού ορυκτού, ως προς το είδος του εξορυσσόμενου ορυκτού, σύμφωνα με το άρθρο 53 §11 του ν.4512/2018 (Α5).

Σημειώσεις

Μετά την υποβολή της αίτησης τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης δημόσιας ή δημοτικής έκτασης για την εκμετάλλευση λατομικού ορυκτού, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον οικείο Δήμο αντίστοιχα, η εν λόγω αίτηση διαβιβάζεται από την οικεία αρχή στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών προκειμένου να αποφανθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να εκδοθεί απόφαση για την κατάταξη του ορυκτού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάταξη λατομικού ορυκτού που απαντάται σε συγκεκριμένο λατομικό χώρο σε συγκεκριμένη νομική κατηγορία

      Επίσημος τίτλος

      Κατάταξη λατομικού ορυκτού σε συγκεκριμένη κατηγορία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), για την υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία της παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4512/2018 (Α5). Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), για την υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία της παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4512/2018 (Α5).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό αποστέλλεται από την Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στην Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ.Δ.Ο.Π.Υ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γ.Δ.Ο.Π.Υ. (Βήμα 3 & 4) της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • Νόμος 43,53 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Άρθρο 43, παρ.4 και άρθρο 53, παρ.11

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Αίτημα έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης λατομικού ορυκτού ή αίτημα τροποποίησης υφιστάμενης μίσθωσης ως προς το είδος του εξορυσσόμενου υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αμφιβολία ή αμφισβήτηση ως προς την υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία του άρθρου 43§3 του ν.4512/2018 (Α5) κατά το στάδιο έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, είτε αίτημα τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης δημόσιας ή δημοτικής έκτασης για την εκμετάλλευση λατομικού ορυκτού, ως προς το είδος του εξορυσσόμενου ορυκτού, σύμφωνα με το άρθρο 53§11 του ν.4512/2018 (Α5).

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αιτήματος από την Υπηρεσία, έλεγχος υπηρεσιακού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - κεντρική υπηρεσία) για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την κατάταξη του εν λόγω ορυκτού/πετρώματος εντός του αιτούμενου / υφιστάμενου λατομικού χώρου. Παράλληλα ζητείται στη γνωμοδότηση να καθίσταται σαφές ποιο είναι το κύριο ορυκτό και αν υφίσταται και «υπο/παραπροϊόν» (δηλ. άλλο πέτρωμα εξορυσσόμενο σε μικρότερο ποσοστό).

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή γνωμοδότησης από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα της διαδικασίας αφορά το χρόνο ανταπόκρισης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και εργαστηριακούς ελέγχους για τον υπόψη λατομικό χώρο και να συντάξει τη σχετική έκθεση - γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης υπαγωγής του ορυκτού σε συγκεκριμένη κατηγορία και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.