Καταβολή Αντιτίμου Αεροπορικού Εισιτηρίου σε Υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc667ce9d-35eb-4438-9549-1e8e47ff4948 934473

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης-Τμήμα ΙΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταβολή αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό. Ειδικότερα, καταβάλλεται κατ’ έτος, το ισόποσο του χαμηλότερου ναύλου εισιτηρίου οικονομικής θέσης με δυνατότητα μεταφοράς αποσκευής, μετ’ επιστροφής για τους ίδιους, τον/τη σύζυγο ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους, προκειμένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης-Τμήμα ΙΙ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Η αίτηση είναι απαραίτητη, ακόμα και στις περιπτώσεις που καταβάλλουν εξ’ ιδίων την αξία των εισιτηρίων ή πρόκειται να ταξιδέψουν με ίδιον μέσον, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η εκ των υστέρων κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :

1. Αριθμός μητρώου και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 2. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης (IBAN). 3. Ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην χώρα όπου ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί και εάν έχει μετατεθεί από άλλη Αρχή και ποια, καθώς και την τελευταία ημερομηνία λήψεως εισιτηρίων αδείας. 4. Μέλη οικογενείας (ονοματεπώνυμο) που διαμένουν μόνιμα με δικαιούχο στην πόλη όπου υπηρετεί και για τα τέκνα ημερομηνία γεννήσεως. (Σημειώνουμε ότι τα τέκνα δικαιούνται δωρεάν εισιτηρίου αδείας μέχρι την ηλικία των 20 ετών, και εφ’ όσον σπουδάζουν στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας των μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας των). Για την περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Αρχής τόσο ως προς το γνήσιο της υπογραφής όσο και ως προς το περιεχόμενό της, ως και βεβαίωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που φοιτούν. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της σχετικής διάταξης, εισιτήρια για μέλη οικογενείας υπαλλήλου θα εγκρίνονται μόνον εφ’ όσον η έλευση τους στην Ελλάδα συμπίπτει ή διασταυρώνεται με τη περίοδο αδείας του υπαλλήλου.

5. Ημερομηνία αναχωρήσεως και επιστροφής από την άδεια (χρόνος παραμονής στην Ελλάδα τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες).

Σημειώσεις

Η ανωτέρω αίτηση του δικαιούχου υπαλλήλου διαβιβάζεται στη ΣΤ4 Διεύθυνση με διαβιβαστικό της Αρχής, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Στο διαβιβαστικό της Αρχής περιλαμβάνεται και αίτημα για τον τρόπο κάλυψης της εν λόγω δαπάνης, αν θα πραγματοποιηθεί δηλαδή με ανάληψη από προξενικές εισπράξεις της Αρχής ή με τακτικό ένταλμα. Τακτικό ένταλαμα σημαίνει ότι ο υπάλληλος καλύπτει εξ ιδίων τη δαπάνη, μετά τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την ΣΤ4 Διεύθυνση, και μετά την πραγματοποίηση αυτής υποβάλλει τα σχετικά παρασταστικά στη ΣΤ4 Διεύθυνση και λαμβάνει το ποσό που δικαιούται στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του στην Ελλάδα. Η τελευταία εγκύκλιος του 2021 για τα Εισιτήρια αδείας έτους 2021 , όπως και αυτή του 2020, προβλέπει τη δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου των εισιτηρίων αδείας μόνο με τακτικό ένταλμα. Σε κάθε περίπτωση είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΣΤ4 Διεύθυνσης ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης, π.χ. έγκριση τακτικού εντάλματος ή έγκριση ανάληψης από προξενικές εισπράξεις.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταβολή Αντιτίμου Αεροπορικού Εισιτηρίου Κανονικής Αδείας Υπαλλήλων που Υπηρετούν στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο δικαιούχος μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να υπηρετεί στο εξωτερικό και το μέλος ή τα μέλη της οικογενείας για τα οποία ο υπάλληλος αιτείται την καταβολή εισιτηρίου αδείας θα πρέπει να διαμένουν μαζί του στο εξωτερικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Θα πρέπει το εισιτήριο να είναι μετεπιστροφής και να αφορά την άφιξη και παραμονή του υπαλλήλου στην Ελλάδα με άδεια τουλάχιστον για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Τα αιτήματα των μόνιμων, δικαιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χορήγηση της δαπάνης εισιτηρίων αδείας θα πρέπει να υποβάλλονται στη ΣΤ4 Διεύθυνση έγκαιρα, προ της αναχωρήσεως του υπαλλήλου, ώστε η έγκριση να προηγείται της δαπάνης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο υπάλληλος να υπηρετεί σε Αρχή του Εξωτερικού με μετάθεση ή με απόσπαση/ειδική αποστολή διάρκειας μεγαλύτερης των δεκατριών (13) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο αιτών υπάλληλος να μην τελεί υπό μετάθεση από την Κεντρική Υπηρεσία προς Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας και αντίστροφα κατά το έτος, εντός του οποίου αιτείται τη χορήγηση των εισιτηρίων αδείας, δεδομένου ότι οι πιστώσεις του σχετικού κωδικού έχουν μειωθεί σημαντικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο κανονικής αδείας. Διευκρινίζεται ότι η κανονική άδεια, για τους μεν προϊσταμένους των Πρεσβειών, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού, για τους δε λοιπούς υπαλλήλους, να είναι εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της Αρχής. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο κανονικής αδείας. Διευκρινίζεται ότι η κανονική άδεια, για τους μεν προϊσταμένους των Πρεσβειών, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού, για τους δε λοιπούς υπαλλήλους, να είναι εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της Αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τόσο η αίτηση που προαναφέρθηκε, όσο και η εγκεκριμένη αίτηση κανονικής αδείας διαβιβάζονται από την Αρχή, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος και αποτελούν αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου δοθεί η έγκριση της δαπάνης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη, στην οποία θα εμφαίνεται ο τρόπος πληρωμής του αντιτίμου των εισιτηρίων. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπέζης απαιτείται αντίγραφο εμβάσματος ή άλλου αποδεικτικού μεταφοράς χρημάτων. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η απόδειξη έγκρισης της σχετικής συναλλαγής ή αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας. Εφόσον η δαπάνη πραγματοποιείται σε νόμισμα άλλο από εκείνο των προξενικών εισπράξεων ή της παγίας προκαταβολής, απαιτείται δελτίο ισοτιμίας συναλλάγματος της ημέρας πληρωμής της δαπάνης από την Τράπεζα ή απόδειξη μετατροπής συναλλάγματος ή βεβαίωση ισοτιμίας της οικείας Πρεσβείας. Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί από ελληνικό ταξιδιωτικο γραφείο και η αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των 500 Ευρώ, η εξόφληση αυτού θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, π.χ. με πιστωτική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα και σε καμία περίπτωση τοις μετρητοίς. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη, στην οποία θα εμφαίνεται ο τρόπος πληρωμής του αντιτίμου των εισιτηρίων. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπέζης απαιτείται αντίγραφο εμβάσματος ή άλλου αποδεικτικού μεταφοράς χρημάτων. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η απόδειξη έγκρισης της σχετικής συναλλαγής ή αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας. Εφόσον η δαπάνη πραγματοποιείται σε νόμισμα άλλο από εκείνο των προξενικών εισπράξεων ή της παγίας προκαταβολής, απαιτείται δελτίο ισοτιμίας συναλλάγματος της ημέρας πληρωμής της δαπάνης από την Τράπεζα ή απόδειξη μετατροπής συναλλάγματος ή βεβαίωση ισοτιμίας της οικείας Πρεσβείας. Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί από ελληνικό ταξιδιωτικο γραφείο και η αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των 500 Ευρώ, η εξόφληση αυτού θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, π.χ. με πιστωτική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα και σε καμία περίπτωση τοις μετρητοίς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά 3-8 αποστέλλονται στη ΣΤ4 Διεύθυνση μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης, προκειμένου γίνει εκκαθάριση και πληρωμή αυτής. Η τελευταία Εγκύκλιος του 2021 για τα εισιτήρια αδείας προκρίνει την ηλεκτρονική πληρωμή ακόμα και για τα παραστατικά που εκδόθηκαν στην αλλοδαπή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Ηλεκτρονικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και μόνο. Εισητήριο

       Ηλεκτρονικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και μόνο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5740

      • 4 Κάρτες επιβίβασης. Οι κάρτες επιβίβασης θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως λ.χ. αριθμός ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κωδικός κράτησης, ημέρα και ώρα πτήσης. Σε περίπτωση απώλειας των καρτών επιβίβασης είναι αναγκαία η προσκόμιση βεβαίωσης από την αεροπορική εταιρεία περί πραγματοποίησης του ταξιδίου. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Κάρτες επιβίβασης. Οι κάρτες επιβίβασης θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως λ.χ. αριθμός ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κωδικός κράτησης, ημέρα και ώρα πτήσης. Σε περίπτωση απώλειας των καρτών επιβίβασης είναι αναγκαία η προσκόμιση βεβαίωσης από την αεροπορική εταιρεία περί πραγματοποίησης του ταξιδίου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 5 Βεβαίωση του δικαιούχου, όπου θα μνημονεύεται, ότι διήνυσε την άδεια του στην Ελλάδα, όπως ορίζει η παρ.6 του άρθρου 322 του Ν.4781/2021 για τη χορήγηση των εισιτηρίων αδείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του δικαιούχου, όπου θα μνημονεύεται, ότι διήνυσε την άδεια του στην Ελλάδα, όπως ορίζει η παρ.6 του άρθρου 322 του Ν.4781/2021 για τη χορήγηση των εισιτηρίων αδείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με ίδιο μέσο είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικών της πραγματοποίησης του ταξιδίου, όπως λ.χ. αποδείξεις διοδίων, αποδείξεις βενζίνης, καθώς και σχετική βεβαίωση του δικαιούχου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με ίδιο μέσο είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικών της πραγματοποίησης του ταξιδίου, όπως λ.χ. αποδείξεις διοδίων, αποδείξεις βενζίνης, καθώς και σχετική βεβαίωση του δικαιούχου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο μετακινούμενος με ίδιο μέσο υπάλληλος λαμβάνει το ισόποσο αντίτιμο του χαμηλότερου ναύλου αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για την αντίστοιχη διαδρομή. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετακινούμενων μελών της οικογένειας του υπαλλήλου, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο διπλάσιο του αντιτίμου του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης της αντίστοιχης διαδρομής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7053

      • 7 Στην περίπτωση που η δαπάνη ανελήφθη από προξενικές εισπράξεις, απαιτείται απόδειξη λήψης ποσού από τις προξενικές εισπράξεις υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Στην περίπτωση που η δαπάνη ανελήφθη από προξενικές εισπράξεις, απαιτείται απόδειξη λήψης ποσού από τις προξενικές εισπράξεις υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6440

      • Νόμος 322 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Για την οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, ρύθμιση των κανονικών αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Έγγραφο αίτημα της αρμόδιας Αρχής με συνημμένη την αίτηση του υπαλλήλου και την εγκεκριμένη αίτηση αδείας του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Προκειμένου δοθεί η έγκριση από την ΣΤ4 Διεύθυνση θα πρέπει να σταλεί έγγραφο αίτημα από την αρμόδια Αρχή, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, με συνημμένη αίτησή του για τη χορήγηση εισιτηρίων αδείας και την εγκεκριμένη αίτηση κανονικής αδείας του.

       Σημειώσεις Κατ΄ έτος εκδίδεται εγκύκλιος από την ΣΤ Γενική Διεύθυνση (εφεξής από τη ΣΤ΄-Β΄ Γενική Διεύθυνση), η οποία αναφέρεται αναλυτικά στις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης εισιτηρίων αδείας, αλλά και στην ορθή υποβολή δικαιολογητικών αυτών. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του 2021 (όπως και με αυτήν του 2020) είναι δυνατή η έγκριση εισιτηρίων αδείας μόνο με τακτικό ένταλμα (και όχι π.χ. με ανάληψη από προξενικές εισπράξεις της Αρχής, στην οποία υπηρετεί ο αιτών υπάλληλος). Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος υπάλληλος προβαίνει εξ ιδίων σε αγορά του εισιτηρίου του μετά την έγκριση από την ΣΤ4 Διεύθυνση και αφού πραγματοποιήσει τη δαπάνη, αποστέλλει στη ΣΤ4 Διεύθυνση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην Εγκύκλιο, αλλά και ανωτέρω, προκειμένου ελεχθεί η δαπάνη, εκκαθαριστεί και πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του στην Ελλάδα το αναλογούν ποσό.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση δαπάνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά τη λήψη του αιτήματος και τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης εισιτηρίων αδείας γίνεται η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, η ανάρτηση αυτής στη Διαύγεια και η έγκριση της δαπάνης. Η έγκριση αποστέλλεται στην Αρχή, στην οποία υπηρετεί ο αιτών υπάλληλος. Ο αιτών υπάλληλος δύναται να προβεί σε αγορά αεροπορικού εισιτηρίου μετά την έγκριση και σε καμία περίπτωση πριν από την ημερομηνία αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή δικαιολογητικών δαπάνης-έλεγχος αυτών


       Περιγραφή Μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης θα πρέπει να σταλούν (με διπλωματικό ταχυδρομείο) στη ΣΤ4 Διεύθυνση στο Τμήμα ΙΙ με διαβιβαστικό έγγραφο της Αρχής, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (δικαιολογητικά 3-8), προκειμένου γίνει η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης.

       Σημειώσεις Άμα τη λήψει της απόδοσης της δαπάνης το Γραφείο Εισιτηρίων Αδείας του Τμήματος ΙΙ της ΣΤ4 Δ/νης προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών, ο οποίος αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ελλείψεων που τυχόν παρουσιάζει η απόδοση μπορεί να διαρκεί από μία ημέρα μέχρι ένα μήνα έως ότου προωθηθεί η δαπάνη στο Γραφείο Εκκαθάρισης του ιδίου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκκαθάριση δαπάνης-πληρωμή


       Περιγραφή Το Γραφείο Εισιτηρίων Αδείας του Τμήματος ΙΙ της ΣΤ4 Διεύθυνσης προωθεί την απόδοση της δαπάνης μετά των δικαιολογητικών αυτής στο Γραφείο Εκκαθάρισης του ιδίου Τμήματος, προκειμένου εκκαθαριστεί η δαπάνη και πληρωθεί ο δικαιούχος υπάλληλος. Το ποσό που δικαούται ο υπάλληλος βάσει της δοθείσας έγκρισης, αλλά και της δαπάνης που αυτός πραγματοποίησε πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του στην Ελλάδα (τακτικό ένταλμα).

       Σημειώσεις Στην περίπτωση του τακτικού εντάλματος η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών περί τα μέσα κάθε μηνός. Αυτό σημαίνει ότι αφού μία δαπάνη ελεγχθεί και ενταλματοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, η πληρωμή αυτής, η κατάθεση δηλαδή στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του υπαλλήλου θα γίνει στα μέσα του επόμενου μήνα. (Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που έχει δοθεί έγκριση με ανάληψη από προξενικές εισπράξεις της Αρχής το Γραφείο Εκκαθάρισης προβαίνει σε έλεγχο της δαπάνης και ενταλματοποίσηση αυτής (συμψηφιστικό ένταλμα) για την απαλλαγή του υπολόγου των προξενικών εισπράξεων.)

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.