Καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6afdb745-8b4e-4bfa-a188-e13d7eda6652 544830

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 52,95 έως 10.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση και καταβολή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες πλοήγησης που παρέχουν οι Πλοηγικοί Σταθμοί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι Πλοηγικοί Σταθμοί αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διαθέτουν μόνιμο ναυτικό προσωπικό (πχ. πλοηγοί, μηχανοδηγοί, πρυμνοδέτες, κυβερνήτες) και μέσα (πλοηγίδες) για την εκτέλεση των πλοηγήσεων στην καθορισμένη περιοχή αρμοδιότητάς τους και την είσπραξη των απαραίτητων Πλοηγικών Δικαιωμάτων σε πλοία που ζητούν απόπλου, κατάπλου ή μεθόρμηση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση και καταβολή Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Πλοηγικών Δικαιωμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ναυτικά πρακτορεία αιτούνται πρακτόρευση πλοίου σε αρμόδιο Πλοηγικό Σταθμό. Για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας ο Πλοηγικός Σταθμός εκδίδει παραστατικό Πλοηγικών Δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα Πλοηγικά Δικαιώματα πρέπει να καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα απόπλου του υπό πρακτόρευση πλοίου με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

       Όχι Όχι

      • 1 Τα Πλοηγικά Δικαιώματα πρέπει να καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα απόπλου του υπό πρακτόρευση πλοίου με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Το ύψος των πλοηγικών δικαιωμάτων είναι κυμαινόμενο και διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με την ολική χωρητικότητα των πλοίων, το είδος του φορτίου του πλοίου (επικίνδυνα), το χρόνο πλοήγησης (νυχτερινό- υπερωρία-αργία). 52.95 € - 10000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 20, 21 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Βασιλικό Διάταγμα 1958 44 Α

       Περιγραφή Περί εκτελέσεως του Ν.3142/55 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100044

      • Προεδρικό Διάταγμα 287 1991 102 Α

       Περιγραφή Πλοηγικά Δικαιώματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100102

      • Προεδρικό Διάταγμα 65 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 8413212012 2012 338 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή Πλοηγικών Δικαιωμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200338

      • 1 Παραλαβή έντυπου σήματος σε Πλοηγικό Σταθμό από το αρμόδιο Ναυτικό Πρακτορείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Ναυτικό Πρακτορείο στέλνει έντυπο σήμα σε Πλοηγικό Σταθμό για το υπό πρακτόρευση πλοίο αναφέροντας ημ/νία και ώρα κατάπλου απόπλου ή μεθόρμισης αυτού ζητώντας την παρουσία πλοηγού.

       Όχι Όχι


      • 2 Ο Πλοηγικός Σταθμός στέλνει Πλοηγό στο Πλοίο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ακολούθως ο Πλοηγικός Σταθμός με τα πλωτά μέσα που έχει στην κατοχή του στέλνει πλοηγό στο πλοίο και ο οποίος καταγράφει σε τριπλότυπο μπλόκ σειρά στοιχείων που αφορούν το εν λόγω πλοίο και την αιτία πλοήγησης, όπως ημερομηνία, όνομα πλοίου, χωρητικότητα, κατάπλου, απόπλου ή μεθόρμιση, λιμάνι προέλευσης και θέση προσόρμισης, μεταφορά ή όχι επικίνδυνων φορτίων, ώρες απασχόλησης πλοηγού, χρήση ή όχι προσωπικού πλοηγικού σταθμού για καβοδεσία κ.λ.π. Τα εν λόγω καταγραφέντα στοιχεία υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοηγηθέντος πλοίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παράδοση από τον υπάλληλο Πλοηγικού Σταθμού συγκεντρωτικής κατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα για την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εν συνεχεία σε καθημερινή βάση ο αρμόδιος υπάλληλος Πλοηγικού Σταθμού με συγκεντρωτική κατάσταση παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα για την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, τα δύο (2) εκ των τριών (3) στελεχών που έχουν τα στοιχεία των πλοηγηθέντων πλοίων της προηγούμενης ημέρας και ακολουθεί η συσχέτηση πλοίων, όσων αφορά τον κατάπλου, απόπλου ή μεθόρμησης αυτών προκειμένουν να εκδοθεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πλοηγικών δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση του σχετικού τριπλότυπου τιμολογίου και ενημέρωση του Ναυτικού Πρακτορείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση του σχετικού τριπλότυπου τιμολογίου από το αρμόδιο Τμήμα ενημερώνεται το Ναυτικό Πρακτορείο για να προβεί στην εξόφληση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρωμή των οφειλόμενων ποσών από τα Ναυτικά Πρακτορεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ακολουθεί η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών από τα Ναυτικά Πρακτορεία και η παράδοση σε αυτά σφραγισμένων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών με επισυναπτόμενα στελέχη στοιχείων πλοήγησης από τα προαναφερθέντα μπλόκ πλοηγών.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή σε μηνιαία βάση από τις Λιμενικές Αρχές στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας λογιστικό δελτίο προς έλεγχο και ενημέρωση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων διαδικασιών αποστέλλονται σε μηνιαία βάση από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και ειδικότερα στο Τμήμα Β΄ που ασχολείται με τον έλεγχο ορθής βεβαίωσης είσπραξης και απόδοσης σχετικών τελών δικαιολογητικά αναφορικά με τα πλοηγικά δικαιώματα (αντίγραφο βιβλίου ταμείου Πλοηγικού Σταθμού, λογιστικό δελτίο πλοηγικών εισπράξεων, πίνακας καταπλεύσαντων και αποπλεύσαντων πλοίων υπόχρεων σε πλοήγηση, κατάσταση βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων πλοηγικών δικαιωμάτων, φωτοαντίγραφα τραπεζικών καταθέσεων-πληρωμών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.