Καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη για παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ από κράτη μέλη της ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6118b3a9-f5dd-4d1d-9239-88f22931ef40 169902

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση της καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη για τη μεμονωμένη παραλαβή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με την αναστολή καταβολής του φόρου κατά το στάδιο της διακίνησης από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδια υπηρεσία είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των προϊόντων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη

Σημειώσεις

Η αίτηση είναι χειρόγραφη και καταχωρείται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου. O αιτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του καταθέτει με την αίτηση και φωτοτυπία του εγγράφου ταυτοποίησής του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη για την παραλαβή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασίες για την Παραλαβή Προϊόντων Ε.Φ.Κ. από Περιστασιακά Εγγεγραμμένο Παραλήπτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπαγωγής Η παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να εμπίπτει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 2 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χορήγησης Πιστοποιητικών και Αντιγράφων του ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Καταστατικό νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία δημοσιευμένου καταστατικού του νομικού προσώπου στο οποίο αναγράφεται ο εταιρικός τύπος, η έδρα, ο σκοπός, η διάρκεια και η εκπροσώπησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χορήγησης Πιστοποιητικών και Αντιγράφων του ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 74, 109, 110, 112, 113, 114 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • Εγκύκλιος ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 2013

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. "Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. στο ICISnet".

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%225041345%20%CE%95%CE%9E%202013%22&page=0&sort=relative

      • Εγκύκλιος ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010 2010

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Υπουργού Οικονομικών "Διαδικασίες για την παραλαβή Προϊόντων Ε.Φ.Κ. από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη".

       Νομικές παραπομπές https://www.ship-suppliers.gr/images/pages/files/defk5017374.pdf

      • 1 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών για τη Χορήγηση Άδειας Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Παραλαβή της έντυπης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των προϊόντων, και ειδικότερα το Τμήμα Ε.Φ.Κ. ή το τμήμα που χειρίζεται τα θέματα Ε.Φ.Κ.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση Εγγύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση εγγύησης, τραπεζικής ή χρηματικής, που να καλύπτει το σύνολο των αναλογούντων φόρων για τη συγκεκριμένη παραλαβή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική καταχώριση αίτησης και εγγύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική καταχώριση της χειρόγραφης αίτησης στο σύστημα ICISnet και της εγγύησης στο σύστημα εγγυήσεων ώστε να πάρει GRN.

       Ναι Όχι


      • 4 Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών έχει την επιλογή, αντί να καταθέσει εγγύηση, να καταθέσει Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) και να προκαταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

       Σημειώσεις Το ποσό που προκαταβάλλεται με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) εισπράττεται ως παρακαταθήκη και η ΔΕΦΚ παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την άφιξη των προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική καταχώριση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) την καταχωρεί στο σύστημα ICISnet.

       Σημειώσεις Στους περιστασιακά εγγεγραμμένους παραλήπτες παρέχεται η δυνατότητα έντυπης υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) και ηλεκτρονική καταχώριση από το τελωνείο, διότι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος εγκυρότητας και αποδοχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος της εγκυρότητας της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ΔΕΦΚ και αποδοχή μέσω του συστήματος ICISnet.

       Ναι Όχι


      • 7 Προκαταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Σύσταση Παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών προκαταβάλλει τους φόρους που προκύπτουν από τη Δήλωση Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Το ποσό εισπράττεται ως παρακαταθήκη από το Τελωνείο και εκκαθαρίζεται μετά την παραλαβή των προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Άδειας Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τελωνείο εκδίδει, μέσω του υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων, την άδεια του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη και την οριστικοποιεί, μέσω του ICISnet.

       Σημειώσεις Με την οριστικοποίηση της άδειας ενημερώνεται αυτόματα η βάση δεδομένων System for the Exchange of Excise Data (S.E.E.D.).

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του Τελωνείου για το χρόνο άφιξης και παραλαβής των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης ενημερώνει εγγράφως το Τελωνείο για το χρόνο άφιξης των προϊόντων ΕΦΚ, αναφέροντας τον Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC) του σχετικού ηλεκτρονικού εγγράφου, δυνάμει του οποίου γίνεται η διακίνηση.

       Σημειώσεις Το Τελωνείο αποφασίζει εάν θα διενεργήσει έλεγχο κατά την παραλαβή.

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια ελέγχου από το Τελωνείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τελωνείο διενεργεί έλεγχο με την άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη.

       Σημειώσεις Η διενέργεια ελέγχου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Τελωνείο, εκτός αν προβλέπεται υποχρεωτικός έλεγχος από τις οικείες διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης υποβάλλει, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την παραλαβή των προϊόντων, στο Τελωνείο τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εφόσον με την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη είχε καταθέσει εγγύηση.

       Σημειώσεις Στους περιστασιακά εγγεγραμμένους παραλήπτες παρέχεται η δυνατότητα έντυπης υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) και ηλεκτρονική καταχώριση από το τελωνείο, διότι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet.

       Ναι Όχι


      • 12 Ηλεκτρονική καταχώριση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τελωνείο διενεργεί την ηλεκτρονική καταχώριση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο σύστημα ICISnet.

       Ναι Όχι


      • 13 Έλεγχος εγκυρότητας και αποδοχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας και αποδοχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) από το σύστημα ICISnet.

       Ναι Όχι


      • 14 Καταβολή Φορολογικών Επιβαρύνσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταβάλλεται στο Τελωνείο το συνολικό ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων.

       Σημειώσεις Με την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) εκδίδεται το αποδεικτικό είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 15 Λύση της παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης είχε προκαταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις με τη μορφή παρακαταθήκης, με την παραλαβή των εμπορευμάτων η παρακαταθήκη εκκαθαρίζεται και το ποσό εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.

       Σημειώσεις Μετά την εκκαθάριση της παρακαταθήκης οριστικοποιείται η ΔΕΦΚ και εκδίδεται το αποδεικτικό είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση Άδειας Παράδοσης Προϊόντων ΕΦΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων και την οριστικοποίηση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) εκδίδεται η άδεια παράδοσης των προϊόντων ΕΦΚ στον περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη.

       Όχι Όχι


      • 17 Αναφορά Παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης υποβάλλει έγγραφη δήλωση-αναφορά παραλαβής των προϊόντων στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τελωνείο διενεργεί την ηλεκτρονική υποβολή της αναφοράς παραλαβής μέσω του EMCS.

       Όχι Όχι


      • 18 Κλείσιμο Άδειας Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τελωνείο κλείνει την άδεια του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη στο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων του ICISnet και ενημερώνει ταυτόχρονα τον περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.