Καταγγελία Διοικητικών Αδικημάτων (ΕΣΡ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc50de76-cfd0-4784-aba7-cd150262ce3e 507604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κρίνει ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία είτε ραδιοφωνικών είτε τηλεοπτικών σταθμών είτε την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Το Ε.Σ.Ρ. είναι αρμόδιο να ελέγχει παραβάσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος και ενεργοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου, που μπορεί να καταλήξει και στην έκδοση κυρωτικής απόφασης, αφού αξιολογήσει πρώτα το περιεχόμενο της καταγγελίας, η οποία συνιστάται να είναι επώνυμη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Καταγγελίας

Σημειώσεις

Εφόσον η καταγγελία αφορά ορισμένο πρόγραμμα, ή εμπορική ανακοίνωση, πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

Τίτλος προγράμματος Ημερομηνία μετάδοσης Εφόσον η καταγγελία αφορά υπηρεσίες παρόχου πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: Στοιχεία καταγγελλόμενου παρόχου Είδος Υπηρεσίας ( Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων γραμμική ή κατά παραγγελία, ραδιοφωνική ή πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο) Όνομα Υπηρεσίας (Γράψτε το όνομα της υπηρεσίας όπως αυτή φαίνεται στην οθόνη σας (εφόσον πρόκειται για υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) ή μεταδίδεται από το ραδιόφωνο (εφόσον πρόκειται για ραδιοφωνική υπηρεσία καθώς και την διαδικτυακή διεύθυνσή της υπηρεσίας URL, εφόσον μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου π.χ. www. Diefthinsi.gr. Εφόσον η καταγγελία αφορά πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, γράψτε το όνομα της πλατφόρμας π.χ. YOUTUBE.) URL υπηρεσίας (για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου.)

Άλλα στοιχεία της υπηρεσίας (π.χ. για για παρόχους ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ο νομός όπου μεταδίδεται ο σταθμός ή για παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας περιφερειακής εμβέλειας, η περιφερειακή ζώνη στην οποία εκπέμπονται τα προγράμματα του παρόχου.)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταγγελία Διοικητικών Αδικημάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 2863 2000 262 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • Νόμος 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Νόμος 2644 1998 233 Α

       Περιγραφή Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100233

      • Νόμος 3592 2007 161 Α

       Περιγραφή Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100161

      • Νόμος 4339 2015 133 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100133

      • Νόμος 4779 2021 27 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100027

      • 1 Παραλαβή της καταγγελίας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Καταγγελία παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου - Εξέταση της Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή της Καταγγελίας στην Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού


       Περιγραφή Ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση στην Ολομέλεια την Καταγγελία, αφού εγγράψει το θέμα σε σχετική Ημερήσια Διάταξη. Η Ολομέλεια αποφασίζει ή την αρχειοθέτηση της Καταγγελίας ή τον σχηματισμό Φακέλου και την υποβολή Εισήγησης. Στην συνέχεια η Ολομέλεια αποφασίζει λαμβάνοντας υπ όψιν την Εισήγηση

       Ναι Όχι


      • 4 Αρχειοθέτηση της καταγγελίας από τον Πρόεδρο


       Περιγραφή Η Καταγγελία κρίνεται από τον Πρόεδρο νομικώς αβάσιμη ή προφανώς αβάσιμη κατ’ ουσίαν ή εντελώς αόριστη ή ακατανόητη και αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 5 Εισαγωγή στην Ολομέλεια για σχηματισμό Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος κρίνει ότι η Καταγγελία πρέπει συζητηθεί στην Ολομέλεια με θέμα τον σχηματισμό Φακέλου. Εισάγει το θέμα της Καταγγελίας σε αντίστοιχη Ημερήσια Διάταξη. Η Ολομέλεια συνεδριάζει και αποφασίζει.

       Ναι Όχι


      • 6 Επεξεργασία στην Ολομέλεια       Όχι Όχι


      • 7 Αρχειοθέτηση από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια κρίνει ότι η Καταγγελία πρέπει να αρχειοθετηθεί. Η Καταγγελία αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόφαση από την Ολομέλεια για σχηματισμό Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια αποφασίζει ότι πρέπει να σχηματιστεί Φάκελος για την Καταγγελία.

       Ναι Όχι


      • 9 Σχηματισμός Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος αναθέτει σε Ειδικό Επιστήμονα (ή - κατά περίπτωση σε διοικητικούς υπαλλήλους και ομάδα Ειδικών Επιστημόνων) την διερεύνηση της Καταγγελίας και την υποβολή σχετικής Εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Υποβολή Εισήγησης - Απόφαση Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εισήγηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος την κοινοποιεί στα Μέλη της Ολομέλειας. Η Καταγγελία εισάγεται εκ νέου στην Ημερήσια Διάταξη. Η Ολομέλεια αποφασίζει με λαμβάνοντας υπ όψιν την Εισήγηση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.