Καταγραφή των αιτούντων διεθνή προστασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8bfef0de-ad06-40b1-97c6-b222dd16a3c7 593768 Registration of applicants for international protection

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταγραφή των αιτούντων διεθνή προστασια. Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής που είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιμάκια και τα Κινητά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου, όπου διενεργείται αμέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνομα του πατέρα, της μητέρας, του συζύγου και των τέκνων του, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, καθώς και αν ο αιτών επιθυμεί, ορισμό αντικλήτου. Απευθύνεται σε πολίτες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγραφή των αιτούντων διεθνή προστασία.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πλήρης Καταγραφή των αιτούντων διεθνή προστασία

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D4

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Ζητείται για τα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας του γονέα, προκειμένου να καταγραφεί η αίτησή τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Για τη σχέση ανηλίκου με τον γονέα του, δεδομένου ότι η ύπαρξη εγγράφων γενικά είναι η εξαίρεση στη συγκεκριμένη διαδικασία, δεν απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα (εκτός αν υπάρχουν και προσκομίζονται). Η σχέση θα επαληθευτεί ιδίως κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Ταξιδιωτικά έγγραφα και λοιπά έγγραφα ταυτότητας Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ταξιδιωτικά έγγραφα και λοιπά έγγραφα ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει τα πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 78(4) του Ν.4636/2019 , εκτός αν τα έχει παραδώσει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας (π.χ. Αστυνομία). Στην περίπτωση αυτή, οι άλλες υπηρεσίας οφείλουν να παραδώσουν τα ως άνω έγγραφα στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Χορηγείται στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του αποδεικτικού λήψης εγγράφων. Η ταυτότητα παραδίδεται εάν το αιτών το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείται και πάλι στον αιτούνται ακριβές αντίγραφο του αποδεικτού λήψης εγγράφου. Διαφορετικά φωτοτυπείται και η φωτοτυπία τίθεται στο φάκελο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αιτούντες που δεν διαμένουν σε δομές, σε κάθε περίπτωση θα ζητείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας τους (μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμός, υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας κλπ.), ενώ σε περίπτωση αστεγίας, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι πρέπει να δώσει έστω διεύθυνση συγγενικού ή φιλικού προσώπου το οποίο θα ενεργεί ως αντίκλητος. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά την καταγραφή ενημερώνονται ότι πρέπει να τα προσκομίσουν κατά την επόμενη συναλλαγή τους με την Υπηρεσία (π.χ. συνέντευξη) και αυτό να σημειώνεται στην φόρμα καταγραφής. Οι αιτούντες ενημερώνονται ότι αν και πάλι δεν προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διεύθυνση κατοικίας του, η εξέταση της αίτησή τους μπορεί να διακοπεί λόγω μη συνεργασίας με τις αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αιτούντες που δεν διαμένουν σε δομές, σε κάθε περίπτωση θα ζητείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας τους (μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμός, υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας κλπ.), ενώ σε περίπτωση αστεγίας, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι πρέπει να δώσει έστω διεύθυνση συγγενικού ή φιλικού προσώπου το οποίο θα ενεργεί ως αντίκλητος. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά την καταγραφή ενημερώνονται ότι πρέπει να τα προσκομίσουν κατά την επόμενη συναλλαγή τους με την Υπηρεσία (π.χ. συνέντευξη) και αυτό να σημειώνεται στην φόρμα καταγραφής. Οι αιτούντες ενημερώνονται ότι αν και πάλι δεν προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διεύθυνση κατοικίας του, η εξέταση της αίτησή τους μπορεί να διακοπεί λόγω μη συνεργασίας με τις αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9347

      • 5 Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αιτούντες που δεν διαμένουν σε δομές, σε κάθε περίπτωση θα ζητείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας τους (μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμός, υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας κλπ.), ενώ σε περίπτωση αστεγίας, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι πρέπει να δώσει έστω διεύθυνση συγγενικού ή φιλικού προσώπου το οποίο θα ενεργεί ως αντίκλητος. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά την καταγραφή ενημερώνονται ότι πρέπει να τα προσκομίσουν κατά την επόμενη συναλλαγή τους με την Υπηρεσία (π.χ. συνέντευξη) και αυτό να σημειώνεται στην φόρμα καταγραφής. Οι αιτούντες ενημερώνονται ότι αν και πάλι δεν προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διεύθυνση κατοικίας του, η εξέταση της αίτησή τους μπορεί να διακοπεί λόγω μη συνεργασίας με τις αρχές

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9347

      • 6 Δικαστική απόφαση άσκησης γονικής μέριμνας που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Δικαστική απόφαση άσκησης γονικής μέριμνας που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ανήλικος, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως συνοδευόμενος, θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα γονέα του (ή το θετό γονέα του) ή άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει αποδοθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Για τη σχέση ανηλίκου με τον γονέα του, δεδομένου ότι η ύπαρξη εγγράφων γενικά είναι η εξαίρεση στη συγκεκριμένη διαδικασία, δεν απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα (εκτός αν υπάρχουν και προσκομίζονται). Η σχέση θα επαληθευτεί ιδίως κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 7 Δικαστική απόφαση ορισμού μόνιμου επιτρόπου Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Δικαστική απόφαση ορισμού μόνιμου επιτρόπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ανήλικος, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως συνοδευόμενος, θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα γονέα του (ή το θετό γονέα του) ή από μόνιμο επίτροπο που του έχει οριστεί με ελληνική δικαστική απόφασης και κανένα άλλο πρόσωπο. Για τη σχέση ανηλίκου με τον γονέα του, δεδομένου ότι η ύπαρξη εγγράφων γενικά είναι η εξαίρεση στη συγκεκριμένη διαδικασία, δεν απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα (εκτός αν υπάρχουν και προσκομίζονται). Η σχέση θα επαληθευτεί ιδίως κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 8 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Κατατίθεται ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση που υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj

      • 1 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατηγορίας Eurodac 3

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος γίνεται με χρήση ειδικής συσκευής λήψης αποτυπωμάτων (live scan) από τον αρμόδιο υπάλληλο, τα οποία αποστέλλονται προς ταυτοποίηση στη βάση Eurodac.

       Σημειώσεις Δεν λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα ανηλίκων κάτω των 14 ετών. Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Αρνητική απάντηση του Eurodac


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η απάντηση του Eurodac είναι αρνητική τότε ο υπάλληλος συνοδεύει τον αιτούντα σε έναν καταγραφέα για να ξεκινήσει η καταγραφή της αίτησης

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Ναι Όχι


      • 3 Θετική απάντηση του Eurodac και αφορά την Ελλάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αν η απάντηση του Eurodac είναι θετική και αφορά την Ελλάδα τότε ο υπάλληλος πρέπει να αναζητήσει στο Ευρετήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) το σχετικό κωδικό αριθμό. Στη συνέχεια, βάσει του ονόματος, επωνύμου, πατρώνυμου, ημερομηνίας γέννησης και υπηκοότητας που θα επιστρέψει η αναζήτηση στο Ευρετήριο της Δ.Ε.Ε., ο υπάλληλος θα πρέπει να τον αναζητήσει στην «Αλκυόνη» στις αναζητήσεις αλλοδαπών.

       Σημειώσεις Αλκυόνη: Πληροφορικό σύστημα

       Ναι Όχι


      • 4 Θετική απάντηση του Eurodac που αφορά σε άλλο κράτος μέλος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αν η απάντηση του Eurodac είναι θετική και αφορά σε άλλο κράτος μέλος, τότε ο υπάλληλος ενημερώνει σχετικά τον καταγραφέα για να προβεί και στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται στο πλαίσιο μίας υπόθεσης «Δουβλίνο».

       Σημειώσεις Υπόθεση Δουβλίνο: πρόκειται για υποθέσεις αιτούντων διεθνή προστασία που υπόκεινται στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ (Κανονισμός αριθ. 604/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικές φορές αναφέρεται ως Κανονισμός Δουβλίνο που καθορίζει το κράτος μέλος της Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης για τους αιτούντες άσυλο που αναζητούν διεθνή προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πριν από την καταγραφή της αίτησης ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει: • να εξηγήσει στον αιτούντα τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, • να τον ενημερώσει σχετικά με την υποχρέωσή του να παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων) που τυχόν έχει στην κατοχή του και σχετίζονται με την αίτησή του για χορήγηση διεθνούς προστασίας, • να ενημερώσει τον αιτούντα για την υποχρέωσή του να απαντά με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που θα του τεθούν, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών στοιχείων ταυτότητάς του, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, • σε περίπτωση οικογενειακού αιτήματος, να ρωτήσει το σύζυγο του κυρίως αιτούντος ξεχωριστά, εάν συναινεί στην υποβολή οικογενειακής αίτησης ή αν προτιμάει να υποβάλει αυτοτελή αίτηση, εξηγώντας του τις συνέπειες της κάθε επιλογής καθώς και να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας καταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 6 Αναζήτηση του αιτούντα σχετικά με την καταχώρηση ή μη βούλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάλογα με το εάν έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο καταχώριση βούλησης ή όχι, ο καταγραφέας θα πρέπει καταρχάς να ρωτήσει τον αιτούντα εάν έχει ήδη στην κατοχή του Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία Απλής Καταγραφής ή όχι έτσι ώστε να ακολουθήσει την κατάλληλη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 7 Φωτογράφηση του/της αιτούντος/αιτούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αιτών φωτογραφίζεται έτσι ώστε η φωτογραφία του να τεθεί στον ψηφιακό του/της φάκελο και στο Δελτίο του.

       Όχι Όχι


      • 8 Συμπλήρωση της αίτησης (φόρμας καταγραφής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την καταχώρηση των βασικών στοιχείων στην «Αλκυόνη» ο καταγραφέας συμπληρώνει τη φόρμα καταγραφής. Με δεδομένο ότι στη φάση της πλήρους καταγραφής, εκτός από την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας κλπ. του αιτούντος απαιτείται και πλήρης αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, καθώς και άλλες πληροφορίες κρίσιμες για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, απαιτείται η καταγραφή αυτή να γίνει με ακρίβεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Προηγούμενη καταγραφή από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Υ.Τ.) (πρώην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) ή προηγούμενη διενέργεια screening από ΕΛ.ΑΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προσέρχεται αιτών για καταγραφή για τον οποίο γνωρίζει η Υπηρεσία ότι έχει προηγουμένως καταγραφεί από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή αυτό προκύπτει από έγγραφα που προσκομίζει ή αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες στα αποτελέσματα της Αναζήτησης θα πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Ο αρμόδιος υπάλληλος: • Δεν προβαίνει σε καμία αλλαγή στοιχείων από αυτά που είναι ήδη καταχωρημένα. • Εάν κάποιο πεδίο προς συμπλήρωση είναι κενό το συμπληρώνει. • Εάν σε κάποια ερώτηση (π.χ. γλώσσα) ο αιτών δηλώσει και κάτι επιπρόσθετο (π.χ. εκτός από αγγλικά που είναι καταχωρημένα δηλώσει και Σουαχίλι) προσθέτει το στοιχείο αυτό. • Σε καμία περίπτωση όμως δεν γίνεται αλλαγή ή συμπλήρωση των βασικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα). • Όταν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής προβαίνει σε ανάγνωση των καταχωρημένων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 10 Καταγραφή αίτησης διεθνούς προστασίας και περίπτωση εφαρμογής του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά την καταγραφή αίτησης διεθνούς προστασίας αναφερθεί από τον αιτούντα σχέση του με κάποιο κράτος που δεσμεύεται από τον Κανονισμό 604/2013 αναφορικά με τα κριτήρια που αυτός θέτει, ο καταγραφέας θα πρέπει να διερευνήσει εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του Κανονισμού αυτού (υπόθεση «Δουβλίνου»).

       Σημειώσεις Υπόθεση Δουβλίνο: πρόκειται για υποθέσεις αιτούντων διεθνή προστασία που υπόκεινται στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ (Κανονισμός αριθ. 604/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικές φορές αναφέρεται ως Κανονισμός Δουβλίνο που καθορίζει το κράτος μέλος της Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης για τους αιτούντες άσυλο που αναζητούν διεθνή προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Ναι Όχι


      • 11 Καταγραφή συζύγων (περίπτωση αρχικής αίτησης διεθνούς προστασίας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προσέρχεται ζευγάρι ή οικογένεια στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να υποβάλει αίτηση ασύλου κατά την πλήρη καταγραφή θα πρέπει να ερωτώνται εάν ο γάμος έγινε (ή η οικογένεια υπήρχε) πριν ή μετά την αναχώρησή τους από τη χώρα καταγωγής. Εάν ο γάμος έχει τελεστεί (ή η οικογένεια υπήρχε) πριν την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, τότε για τον σύζυγο του κυρίως αιτούντος (και τα τυχόν τέκνα) γίνεται προσθήκη μέλους.

       Ναι Όχι


      • 12 Καταγραφή συζύγων (περίπτωση μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 13 Ανήλικοι (συνοδευόμενοι και ασυνόδευτοι ανήλικοι)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανηλίκων , οι ανήλικοι άνω των 15 ετών (είτε αυτοί είναι ασυνόδευτοι ή όχι) μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αυτοτελώς, ενώ οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών υποβάλλουν αίτηση δια του προσώπου που τους συνοδεύει (αν είναι συνοδευόμενοι) ή του εκπροσώπου τους (αν είναι ασυνόδευτοι).

       Σημειώσεις Με την ολοκλήρωση της καταγραφής ασυνόδευτου ανηλίκου (άνω ή κάτω των 15 ετών) συντάσσεται και το σχετικό έγγραφο προς τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον ορισμό επιτρόπου (αν δεν έχει οριστεί σε προηγούμενο στάδιο), με το οποίο ο Εισαγγελέας ενημερώνεται και για την ημερομηνία συνέντευξης και καλείται σε αυτή. Ο εκπρόσωπος του ανηλίκου(Εισαγγελέας Ανηλίκων, επίτροπος ή άλλος εκπρόσωπος που έχει οριστεί) πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση αναβολής της συνέντευξης και καλείται να παραστεί σε αυτή κατά τη νέα ημερομηνία. Στην περίπτωση που ο ασυνόδευτος ανήλικος έχει καταγραφεί από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία έχει ήδη ζητήσει από τον Εισαγγελέα τον διορισμό Επιτρόπου, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου οφείλει να αποστείλει στον Εισαγγελέα και τις λοιπές αρχές, το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου με το οποίο εκτός από την ανάγκη διορισμού Επιτρόπου τον ενημερώνει και για την ημερομηνία συνέντευξης του ασυνόδευτου ανηλίκου.

       Ναι Όχι


      • 14 Καταγραφή τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα μετά την καταγραφή της αίτησης του γονέα και ενώ η εξέτασή της εκκρεμεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση παιδιού που γεννήθηκε στην Ελλάδα, μετά την καταγραφή του γονέα του, ο αιτώ οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. Ο υπάλληλος της καταγραφής προβαίνει στη συνέχεια σε «Προσθήκη μέλους». Ακολουθείται η εξής διαδικασία: • Γίνεται «Προσθήκη μέλους» . • Το παιδί φωτογραφίζεται και συμπληρώνεται «Φόρμα καταγραφής αίτησης διεθνούς προστασίας τέκνου αιτούντος που γεννήθηκε στην Ελλάδα μετά την υποβολή της αίτησης του γονέα του» από το υπόδειγμα «Αίτηση συνοδευόμενων τέκνων κάτω των 15» στην Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία». Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου θα αναρτάται μόνο στο φάκελο του παιδιού και όχι και στου γονέα. • Εκδίδεται δελτίο αιτούντος για το τέκνο με ημερομηνία λήξης την ίδια με αυτή του γονέα. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του τέκνου ακολουθεί την αίτηση του γονέα στο στάδιο στο οποίο αυτή εκκρεμεί και χρεώνεται στον ίδιο χειριστή ή Επιτροπή που έχει χρεωθεί και η αίτηση του γονέα.

       Ναι Όχι


      • 15 Καταγραφή τέκνου που δεν προσέρχεται την ίδια μέρα με το γονέα του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Περίπτωση τέκνων αιτούντων που υπήρχαν κατά την καταγραφή των γονέων τους και που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν προσήλθαν για καταγραφή την ίδια μέρα με το γονέα τους, αλλά παρουσιάζονται με το γονέα τους (που έχει ήδη καταγραφεί) σε ύστερο στάδιο. Ο/Η καταγραφέας οφείλει να ελέγξει πρώτα τη φόρμα καταγραφής του γονέα και να επιβεβαιώσει ότι είχε δηλώσει την ύπαρξη του εν λόγω τέκνου. Εάν δεν προκύπτει από τη φόρμα καταγραφής του γονέα κάτι τέτοιο πρέπει να ενημερώσει επί τόπου τον Προϊστάμενό του Γραφείου προκειμένου να λάβει ειδικότερες Οδηγίες.

       Ναι Όχι


      • 16 Καταγραφή τέκνου που γεννήθηκε πριν τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας στο γονέα του, αλλά παρουσιάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου μετά τη χορήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση τέκνου που γεννήθηκε πριν τη χορήγηση καθεστώτος στο γονέα του, αλλά προσέρχεται στην Υπηρεσία μετά τη χορήγηση αυτού, ακολουθείται η εξής διαδικασία: • Ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου • Δημιουργείται νέα υπόθεση ασύλου. • Γίνεται σύνδεση υπόθεσης του τέκνου με αυτή του γονέα του. • Συμπληρώνεται «Φόρμα καταγραφής αίτησης διεθνούς προστασίας τέκνου αιτούντος που γεννήθηκε στην Ελλάδα μετά την υποβολή της αίτησης του γονέα του» • Προγραμματίζεται συνέντευξη, η οποία χρεώνεται στον ίδιο χειριστή με αυτόν του γονέα του εφόσον καθίσταται εφικτό. • Εκδίδεται δελτίο αιτούντος για το παιδί.

       Σημειώσεις Εάν κατά την καταγραφή αιτούσας αυτή δηλώσει ότι είναι έγκυος, ο καταγραφέας θα πρέπει να την ενημερώσει ότι το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννηση του τέκνου της θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία με το τέκνο της και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού προκειμένου να καταγραφεί το τέκνο. Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Ναι Όχι


      • 17 Καταγραφή τέκνου που γεννήθηκε μετά τη χορήγηση καθεστώτος στο γονέα του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 18 Καταγραφή τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας του γονέα τους, απαιτείται, προκειμένου να καταγραφεί η αίτησή τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας, η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου (άρθ. 65 παρ. 11 του ν. 4636/2019).

       Σημειώσεις Οι χειριστές αντίστοιχα θα πρέπει να ζητούν από τους αιτούντες την προσκόμιση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης και σε περίπτωση που, αφού έχουν τάξει στο γονέα σχετική προθεσμία μετά τη συνέντευξη, αυτή δεν προσκομιστεί, θα θέτουν με απόφασή τους την αίτηση του τέκνου στο αρχείο.

       Ναι Όχι


      • 19 Καταγραφή γονέα και τέκνου όταν τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης είναι διαφορετικά από τα δηλωθέντα στην Υπηρεσία Ασύλου (προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά την καταγραφή του γονέα και του τέκνου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των δηλωθέντων στην Yπηρεσία στοιχείων του γονέα και σε αυτά που αναγράφονται στη ληξιαρχική πράξη, σε κάθε περίπτωση η καταγραφή του γονέα (και του τέκνου) θα γίνεται με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

       Ναι Όχι


      • 20 Καταγραφή γονέα και τέκνου όταν τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης είναι διαφορετικά από τα δηλωθέντα στην Υπηρεσία Ασύλου (προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε χρόνο μεταγενέστερο της καταγραφής του γονεά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου σε ύστερο χρόνο από την καταγραφή του τέκνου, ο/η υπάλληλος που την παραλαμβάνει θα πρέπει να ελέγξει εάν τα στοιχεία του γονέα και του τέκνου στην «Αλκυόνη» ταυτίζονται με αυτά της ληξιαρχικής πράξης.

       Ναι Όχι


      • 21 Καταγραφή ανηλίκων, οι οποίοι έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις (αιτών που καταγράφεται από Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χωρίς να έχει καταγραφεί προηγουμένως από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο αιτών κατά την καταγραφή δηλώσει ανήλικος αλλά στην Υπηρεσία Ασύλου έχουν διαβιβαστεί ιατρικές εξετάσεις τότε ακολουθούνται τα εξής: • Εάν στο πόρισμα των ιατρικών εξετάσεων αναγράφεται ότι είναι πιθανώς άνω των 18 ή ότι η οστική ηλικία είναι συμβατή με αυτή των 18 ετών, τότε καταγράφεται ως ανήλικος, εφαρμόζοντας το ευεργέτημα της αμφιβολίας. • Εάν στο πόρισμα των ιατρικών εξετάσεων αναγράφεται ότι είναι 16 έως 18 ή 17 έως 19, τότε καταγράφεται ως ανήλικος εφαρμόζοντας το ευεργέτημα της αμφιβολίας. • Εάν στο πόρισμα αναγράφεται ότι είναι άνω των 18 και προσκομίζει πρωτότυπα έγγραφα (π.χ. ταυτότητα) με βάση τα οποία εμφανίζεται ότι είναι κάτω των 18 και αντιστρόφως τότε , η αμφιβολία της διοίκησης περί την ηλικία του έχει αρθεί με το ιατρικό πόρισμα, το οποίο ισχύει , ωστόσο παραπέμπεται για εκ νέου κρίση στον Προϊστάμενο Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου. • Εάν στο πόρισμα των ιατρικών εξετάσεων αναγράφεται ότι ο/η αιτών/ούσα είναι 14 έως 17ετών (δηλ. σε κάθε περίπτωση ανήλικος), ως έτος γέννησης θα αναγράφεται αυτό που δηλώνει ο αιτών Σε περίπτωση που ο αιτών δεν θυμάται το έτος γέννησής του, θα αναγράφεται το έτος σύμφωνα με το οποίο έχει τη μικρότερη ηλικία. Εάν ο αιτών έχει καταγραφεί ως ανήλικος από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και διαβιβαστούν μετά την καταγραφή ιατρικές εξετάσεις, ακολουθούνται κατά περίπτωση τα ως άνω.

       Ναι Όχι


      • 22 Καταγραφή ανηλίκων, οι οποίοι έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις (αιτών/ούσα που έχει καταγραφεί πρώτα από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και μετά υποβάλλει αίτηση σε ΠΓΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν αιτών έχει καταγραφεί πρώτα από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν γίνεται αλλαγή των βασικών του στοιχείων εκτός από τις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται.

       Ναι Όχι


      • 23 Καταγραφή και συνδέσεις υποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση καταγραφής αδερφών ενηλίκων ή ανηλίκων ασυνόδευτων δημιουργούνται δύο υποθέσεις ασύλου, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και η περίπτωση παππού-γιαγιάς/εγγονών εάν οι πρώτοι δεν ασκούν τη γονική τους μέριμνα, θείοι-θείες/ανίψια, ζευγάρια για τα οποία ο οικογενειακός δεσμός δημιουργήθηκε μετά την είσοδο στη χώρα κλπ. Σε περίπτωση έγγαμου ανηλίκου: Δημιουργείται νέα υπόθεση ασύλου η οποία συνδέεται είτε με τυχόν υπόθεση των γονέων του είτε με του συζύγου του, οι οποίοι θα καταγράφονται σε ξεχωριστή υπόθεση ασύλου. Στην περίπτωση που ο έγγαμος ανήλικος στη συνέχεια αποκτήσει τέκνα, για τις αιτήσεις των τέκνων θα ακολουθείται η διαδικασία της προσθήκης μέλους. Σε περίπτωση πολύγαμου, εάν καταγράφεται και πάνω από μία σύζυγος, η πρώτη σύζυγος γίνεται «προσθήκη μέλους» μαζί με τα κοινά τους τέκνα, ενώ για τη δεύτερη σύζυγο δημιουργείται νέα υπόθεση ασύλου, στην οποία προστίθενται και τυχόν τέκνα της. Η υπόθεση της δεύτερης συζύγου συνδέεται με αυτή του συζύγου.

       Ναι Όχι


      • 24 Καταγραφή και ενήλικα τέκνα με οικογένεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος περιλαμβάνονται και τα «ενήλικα τέκνα του που πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση» . Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσθήκη μέλους στην υπόθεση του γονέα επιλέγοντας το χαρακτηρισμό «ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο» και εφαρμόζεται η διαδικασία που εφαρμόζεται για τα τέκνα κάτω των 15 ετών.

       Ναι Όχι


      • 25 Αίτηση διεθνούς προστασίας από κρατουμένους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α) Ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου ότι αλλοδαπός που τελεί σε διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. β) Καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. γ) Ενημέρωση για κρατούμενο. δ) Έλεγχος περίπτωσης άρσης κράτησης

       Ναι Όχι


      • 26 Κατάθεση εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κατάθεση διαβατηρίου και λοιπών εγγράφων ταυτότητας (πρωτότυπα).

       Όχι Όχι


      • 27 Συμμετοχή συμβούλων του αιτούντος κατά την καταγραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα το νόμο, ο ορισμός του συμβούλου δίνεται περιοριστικά και ορίζεται ότι «σύμβουλος του αιτούντος είναι ο ιατρός, ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος τον υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του»

       Σημειώσεις Επίσης, «δικηγόροι ή άλλοι σύμβουλοι δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή στον αιτούντα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας». Με βάση τα παραπάνω, ο αιτών μπορεί να συνοδεύεται κατά την καταγραφή από το δικηγόρο του ή/και άλλο σύμβουλο (π.χ. για πρόσωπο με προβλήματα ψυχικής υγείας από τον ψυχολόγο του ή το γιατρό του). Ο ρόλος των συμβούλων είναι σε αυτή τη φάση εντελώς επικουρικός, δεν θέτουν ερωτήσεις, δεν παρουσιάζουν την υπόθεση, απλά παρίστανται αν επιθυμούν και αν το επιθυμεί ο/η αιτών/ούσα.

       Όχι Όχι


      • 28 Ενημέρωση του αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο τέλος της διαδικασίας, ο καταγραφέας χορηγεί το σχετικό πολυγλωσσικό κείμενο και ενημερώνει τον αιτούντα: • για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας: την ημερομηνία και την ώρα της συνέντευξης, αν αυτή έχει καθοριστεί, ότι είναι απαραίτητο να παρευρεθεί σε αυτή χορηγώντας και το σχετικό ενημερωτικό στη γλώσσα του, καθώς ότι σε αντίθετη περίπτωση η εξέταση της αίτησής του θα διακοπεί, ότι στη συνέντευξη θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε πρωτότυπο έγγραφο έχει στην κατοχή του και να προσκομίσει και άλλα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την υπόθεσή του, ότι πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του το δελτίο του, το οποίο δεν πρέπει να παραποιήσει (να μην πλαστικοποιήσει, να μην γράψει επάνω του κλπ.). • για τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα 69 και 78 του ν. 4636/2019. Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων διεθνή προστασία, χορηγείται αντίγραφο σχετικού πολύγλωσσου κειμένου το οποίο ο αιτών καλείται να αναγνώσει και να υπογράψει.

       Σημειώσεις Αντίγραφο της φόρμας καταγραφής δεν παραδίδεται μετά την καταγραφή στον αιτούντα. Σε περίπτωση που ζητηθεί, είτε από τον ίδιο, είτε από τον τυχόν παριστάμενο δικηγόρο του, υποβάλει αίτηση και, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, του χορηγείται ακριβές αντίγραφο.

       Όχι Όχι


      • 29 Αίτηση για στέγαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο αιτών κατά την καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας δηλώσει ότι επιθυμεί τη στέγασή του, ο καταγραφέας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της αίτησης να συντάξει και το σχετικό αίτημα για στέγαση που απευθύνεται στη Διεύθυνση προστασίας Προστασίας Αιτούντων άσυλο (μέσω e-mail) ή στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι κρατούμενοι δεν ερωτώνται περί ανάγκης στέγασης. Αν προκύψει σχετική ανάγκη σε περίπτωση που αφεθούν ελεύθεροι, μπορούν να υποβάλλουν τότε τη σχετική αίτηση. Στην περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου είτε κρατούμενου είτε όχι συντάσσεται πάντοτε αίτημα για στέγαση προς την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

       Όχι Όχι


      • 30 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της αίτησης διεθνούς προστασίας ο καταγραφέας συνοδεύει τον αιτούντα μέχρι τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αποστολή τους στην κεντρική βάση Eurodac.

       Σημειώσεις Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 31 Ενημερωτικό φυλλάδιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπάλληλος του Eurodac 1 οφείλει να παραδώσει στον/στην αιτούντα/αιτούσα το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους αιτούντες διεθνή προστασία και το ενημερωτικό φυλλάδιο για τον «Κανονισμό Δουβλίνο», αν αυτά δεν του έχουν δοθεί σε προηγούμενο στάδιο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.