Κατανομή οργανικών θέσεων υγειονομικού προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38d6384c-094d-4998-9cce-1dba28ccaed8 386384

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κατανομή των οργανικών θέσεων του υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Κατανομή οργανικών θέσεων υγειονομικού προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατανομή οργανικών θέσεων υγειονομικού προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Νόμος 18 παρ.5 2800 2000 41 Α

       Περιγραφή Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100041

      • 1 Πρόταση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλει πρόταση κατανομής των οργανικών θέσεων του υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες.

       Σημειώσεις Η πρόταση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαία ή κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων που προβλέπουν τις κατηγορίες του υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προτάσεις, υποβάλλονται ιεραρχικά στο Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση και διακίνηση εισηγητικού σημειώματος και απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει και διακινεί εισηγητικό σημείωμα και σχέδιο απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε θετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί του εισηγητικού σημειώματος εκδίδεται σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Επί αρνητικής απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο από το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή εγγράφου προς το Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσίευση της απόφασης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση σχεδίου απόφασης στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτά το σχέδιο της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ανάρτησης του σχεδίου της απόφασης στον ιστότοπο Διαύγεια το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει έγγραφο προς την Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση τηρούμενου αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει το τηρούμενο έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.