Καταστροφή ατομικών στοιχείων σημάνσεως

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe955ceac-a5c8-40dd-9e2d-bee1eac37dc1 575601

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταστροφή ατομικών στοιχείων σήμανσης. Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα να αιτηθεί, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των αποθηκευμένων καταχωρίσεων επί κακουργημάτων ή πλημμελημάτων που τηρούνται στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων) που αιτείται τη διαγραφή των στοιχείων σημάνσεως υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στην οποία να αναγράφεται ο λόγος που αιτείται τη διαγραφή.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταστροφή ατομικών στοιχείων σημάνσεως κατόπιν αιτήσεως του πολίτη

      Επίσημος τίτλος

      Καταστροφή ατομικών στοιχείων σημάνσεως


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Δικαστικές Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει αθωωθεί ή απαλλαγεί με δικαστική αποφάση ή οριστικό βούλευμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων) που αιτείται τη διαγραφή των στοιχείων σημάνσεως υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οριστικό βούλευμα περί αθωώσεως ή απαλλαγής του. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων) που αιτείται τη διαγραφή των στοιχείων σημάνσεως υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οριστικό βούλευμα περί αθωώσεως ή απαλλαγής του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • Προεδρικό Διάταγμα 31, παράγραφος 2 342 1977 109 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφιο α, προβλέπεται η καταστροφή των στοιχείων σημάνσεως σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής δια δικαστικής αποφάσεως ή οριστικού βουλεύματος του σημανθέντος ατόμου και εφόσον δεν υφίσταται στον ατομικό του φάκελο άλλη καταδίκη ή κατηγορία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100109

      • 1 Αίτηση φυσικού προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο (ή νόμιμος εκπρόσωπος) υποβάλλει αίτηση για την καταστροφή των στοιχείων σημάνσεως που το αφορούν, καταθέτοντας συνημμένα τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα των δικαστικών Αρχών.

       Σημειώσεις Το αίτημα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Αθήνα, email: dee@astynomia.gr) ή υποβάλλεται συτοπροσώπως στην αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ατόμου. Η αστυνομική Αρχή αποστέλλει το αίτημα στην αρμόδια Εγκληματολογική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή των στοιχείων σημάνσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Με διαταγή της Υπηρεσίας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή η οποία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση του αιτήματος. Ειδικότερα, αρχικώς πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος του περιεχομένου του ατομικού φακέλου για το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταστροφής του. Σε θετική περίπτωση, ο φάκελος αποστέλλεται στα αρμόδια Τμήματα για τις ενέργειες τους: α) τη χάραξη, επί του εξωφύλλου συρόμενης γραμμής ερυθρής μελάνης συνοδευόμενη με έγγραφη αιτιολόγηση και ημερομηνία, β) τη διαγραφή του από την εφαρμογή Διαχείρισης Ευρετηρίων του Police on Line, γ) τη διαγραφή τού δελτίου δακτυλικών αποτυπωμάτων από τη βάση δεδομένων του AFIS (Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων) και δ) τη διαγραφή τού φωτογραφικού υλικού.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που προκύπτει ατομικός φάκελος με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κακής ποιότητας ή άνευ δελτίου δακτυλικών αποτυπωμάτων, παραλείπονται τα βήματα (γ) και (δ).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρακτικού καταστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα μέλη της Επιτροπής εφόσον έχουν προβεί στην καταστροφή των στοιχείων σημάνσεως συντάσσουν σχετικό πρακτικό καταστροφής.

       Σημειώσεις Εάν η Επιτροπή αποφανθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την καταστροφή των στοιχείων σημάνσεως συντάσσει σχετικό έγγραφο με αιτολόγηση της απόφασής της.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρακτικού ολοκλήρωσης των εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με το αποτέλεσμα των εργασιών της.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή αναφοράς του προέδρου Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει αναφορά προς την Υπηρεσία που αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής, συνοδευόμενη από τα πρακτικά ολοκλήρωσης των εργασιών και καταστροφής των υλικών σημάνσεως.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία συντάσσει σχετικό έγγραφο και το χορηγεί στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

       Σημειώσεις Το έγγραφο αναφέρει εάν καταστράφηκαν τα ατομικά στοιχεία σημάνσεως ή έαν δεν καταστράφηκαν, τους λόγους μη ικανοποίησης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.