Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f09bbc6-af57-4bff-96bf-3d196d90020a 697604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να καταταγούν στο Α΄ έτος των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

14/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Κατάταξης

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν είτε στη Σχολή είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις Γραμματείες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ή Κρήτης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 44 1984 14 Α

       Περιγραφή Μετεγγραφές και κατατάξεις από και προς την Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100014

      • 1 Αίτηση υποψηφίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν είτε στη Σχολή είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις Γραμματείες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ή Κρήτης

       Σημειώσεις Οι κατατάξεις επιτρέπονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον η δυναμικότητα στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) το επιτρέπει και πάντως σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 5% των σπουδαστών του Α΄ ή Β΄ έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλου αιτήσεων στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση Φακέλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία των αιτήσεων και έκδοση ή μη απόφασης κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.