Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81073689-10ad-4e97-8be0-899bd4ce6bdf 250868

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή δεδομένων στο SIS II, σχετικά με οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που εισάγει την καταχώριση, με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η μέγιστη διάρκεια της καταχώρισης είναι τα πέντε (5) έτη. Οι καταχωρίσεις υπόκεινται σε ανανέωση, εφόσον βέβαια η Υπηρεσία που αιτήθηκε το μέτρο εκτιμά ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που επέβαλλαν την αρχική επιβολή του. H Υπηρεσία αν κρίνει μπορεί να ζητήσει καταχώρηση μόνο στην εθνική βάση δεδομένων.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Καταχωρίσεις για οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια μπορούν να εισάγονται όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι συνδέονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφο 2 ή με σοβαρές απειλές σύμφωνα με την παράγραφο 3.

        Όχι Όχι

       • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 36 2007/533 2007

        Περιγραφή Σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SISII).

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=EL

       • Νόμος 99 2514 1997 140 Α

        Περιγραφή Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ή με οχήματα καταχωρούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaUmEBca-XJn9djWddjGfb8fATadu7WMxu97zi5hIXI

       • 1 Αποστολή Σηματικής Αναφοράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας αποστέλλει σηματική αναφορά και αιτείται να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN (SIS II), στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αν Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση των Αντικειμένων στο SIS II

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Αρμόδιος Υπάλληλος ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση.

        Όχι Όχι


       • 3 Αρνητική Απάντηση Καταχώρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνεται ο Δημόσιος Φορέας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση.

        Ναι Ναι


       • 4 Καταχώρηση των αντικειμένων στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Τα αντικείμενα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II).

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.