Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81073689-10ad-4e97-8be0-899bd4ce6bdf 250868

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής / Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή δεδομένων στο SIS II, σχετικά με οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που εισάγει την καταχώριση, με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής / Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η μέγιστη διάρκεια της καταχώρισης είναι τα πέντε (5) έτη. Οι καταχωρίσεις υπόκεινται σε ανανέωση, εφόσον βέβαια η Υπηρεσία που αιτήθηκε το μέτρο εκτιμά ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που επέβαλλαν την αρχική επιβολή του. H Υπηρεσία αν κρίνει μπορεί να ζητήσει καταχώρηση μόνο στην εθνική βάση δεδομένων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν
      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Καταχωρίσεις για οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια μπορούν να εισάγονται όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι συνδέονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφο 2 ή με σοβαρές απειλές σύμφωνα με την παράγραφο 3.

       Όχι Όχι

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 36 2007/533 2007

       Περιγραφή Σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SISII).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=EL

      • Νόμος 99 2514 1997 140 Α

       Περιγραφή Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ή με οχήματα καταχωρούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100140

      • 1 Αποστολή Σηματικής Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας αποστέλλει σηματική αναφορά και αιτείται να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN (SIS II), στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αν Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση των Αντικειμένων στο SIS II

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος Υπάλληλος ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική Απάντηση Καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνεται ο Δημόσιος Φορέας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Καταχώρηση των αντικειμένων στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αντικείμενα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.