Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8aab5c7f-3c4c-4de6-a044-c7e9f0e40415 766047

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής / Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης /Υποδιεύθυνση προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων / Υποδιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης, πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή δεδομένων στο SIS II σχετικά με αντικείμενα που αναζητούνται, προκειμένου να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II που πρέπει να Kατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως Aποδεικτικά Στοιχεία σε Ποινική Διαδικασία


       Μητρώα που τηρούνται

       Εθνική Βάση Δεδομένων
       Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Τεχνικές Καταχωρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες αντικειμένων: i) οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 50 κυβικών εκατοστών, πλοία και αεροσκάφη· ii) ρυμούλκες βάρους, χωρίς φορτίο, άνω των 750 χιλιογράμμων, τροχόσπιτα, βιομηχανικός εξοπλισμός, εξωλέμβιες μηχανές και εμπορευματοκιβώτια· iii) άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί· iv) χρεόγραφα και μέσα πληρωμής, όπως επιταγές, πιστωτικές κάρτες, ομολογίες και μετοχές που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί.


        Όχι Όχι

       • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 38 και 39 2007/533/ΔΕΥ 2007

        Περιγραφή Στόχοι και προϋποθέσεις εισαγωγής καταχωρίσεων. Εκτέλεση δράσης βάσει καταχωρίσεως.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0533&qid=1622538787870&from=EL

       • Νόμος 100 2514 1997 140 Α

        Περιγραφή Δεδομένα σχετικά με πράγματα, τα οποία αναζητούνται να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά μέσα σε ποινική διαδικασία, καταχωρούνται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100140

       • 1 Αποστολή Σηματικής Αναφοράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας αποστέλλει σηματικη αναφορά και αιτείται να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN (SIS II), για τα αντικείμενα i έως και iii στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ενώ για τα αντικείμενα iv στις Διευθύνσεις Αστυνομιάς Χώρας, στη Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονιμιάς και Περιβάλλοντος/Δ.Α.Α. και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονιμιάς και Περιβάλλοντος/Δ.Α.Θ. κατά τόπο αρμοδιότητας.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αν Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση των Αντικειμένων στο SIS II

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Αρμόδιος Υπάλληλος ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση των αντικειμένων.

        Όχι Όχι


       • 3 Αρνητική Απάντηση Καταχώρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνεται ο Δημόσιος Φορέας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση.

        Ναι Ναι


       • 4 Καταχώρηση των αντικειμένων στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Τα αντικείμενα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN(SIS II).

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.