Καταχώρηση Εξαφανισθέντων Ατόμων στο SIS II

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση259d57c5-0fae-46bd-ade8-dfd22f31821f 792390

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφαλείας Αττικής / Υποδιεύθυνση αναζητήσεων και αρχείο ταυτοτήτων., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση Εξαφανισθέντων Ατόμων στο SIS II. Το SIS II (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς) είναι ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφαλείας Αττικής / Υποδιεύθυνση αναζητήσεων και αρχείο ταυτοτήτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι καταχωρήσεις για πρόσωπα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την εισαγωγή μίας τέτοιας καταχώρησης, επανεξετάζεται η σκοπιμότητα διατήρησής της. Η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις σχετικές καταχωρήσεις στην Εθνική Βάση και το S.I.S. II

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/ΑνακοίνωσηΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση Εξαφανισθέντων Ατόμων στο SIS II


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 32 & 33 2007/533/ΔΕΥ 2007

       Περιγραφή Καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el

      • Νόμος 94 παρ. 3, 97 και 99. 2514 1997 140 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 124 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Αναζήτηση Εξαφανισθέντων Προσώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • 1 Αποστολή Σηματικής Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι επιληφθείσες Υπηρεσίες αποστέλλουν τη σηματική αναφορά, εξαφάνισης προσώπου

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση Προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις σχετικές καταχωρήσεις στην Εθνική Βάση και το S.I.S. II.

       Όχι Όχι


      • 3 Επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης της καταχώρησης στην Εθνική Βάση και το S.I.S. II.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Οι καταχωρήσεις για πρόσωπα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την εισαγωγή μίας τέτοιας καταχώρησης, επανεξετάζεται η σκοπιμότητα διατήρησής της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.