Καταχώρηση Καταστατικού Ναυτικής Εταιρείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb32f643-5f84-4eac-abea-ba85b534a220 917418

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

650 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση Καταστατικού νεοσυσταθείσας Ναυτικής Εταιρείας του Ν. 959/79, κατόπιν ελέγχου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με τα συνημμένα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταχώριση του Καταστατικού της υπό σύσταση εταιρίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώρηση Εταιρικής Σύμβασης Ναυτικής Εταιρείας του νόμου 959/1979

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση Καταστατικού Ναυτικής Εταιρείας του νόμου 959/1979


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών (ν.959/1979)- Φυσική τήρηση

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Οικονομικές Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο Σύστασης ύψους 5.000,00 ΕΥΡΩ

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Για την ίδρυση Ναυτικής Εταιρείας απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) συμμετέχοντες.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση εταιρικής σύμβασης ΝΕ (Ν.959/79). 650 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3031

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Καταστατικό νεοσυσταθείσας εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό νεοσυσταθείσας εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών από Δημόσια Αρχή ή Συμβολαιογράφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Παράβολο 650 Ευρώ στο ΚΑΕ 3031. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Παράβολο 650 Ευρώ στο ΚΑΕ 3031.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος Άρθρα 1-6 2987 2002 27 Α

       Περιγραφή Εταιρικό κεφάλαιο ναυτικής εταιρείας Μετατροπή σε ευρώ εταιρικού κεφαλαίου ναυτικής εταιρείας Περιορισμοί στην κτήση μετοχών Καταχώριση στοιχείων στη μερίδα της ναυτικής εταιρείας Καταβολή παγίων τελών Κυρώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100027

      • Νόμος 55 1892 1990 101 Α

       Περιγραφή Σκοπός Ναυτικής Εταιρείας Περί Μετοχών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-6 810 1979 235 Α

       Περιγραφή Περί του τύπου των υπό της ΥΜΝΕ τηρουμένων Βιβλίων Μητρώου, μερίδος, φακέλου και ευρετηρίου Ν.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100235

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-5 809 1979 235 Α

       Περιγραφή Περί οργανώσεως και διεξαγωγής της ΥΜΝΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100235

      • Νόμος 1-65 959 1979 192 Α

       Περιγραφή Περί της Ναυτικής Εταιρείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100192

      • 1 Έλεγχος αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος καταστατικού κατά εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος Καταστατικού

       Σημειώσεις Η συναρμοδιότητα αφορά στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς, όπου διαβιβάζεται το καταστατικό της υπό καταχώρηση εταιρείας, προκειμένου γνωμοδοτήσει, εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την καταχώρησή αυτού από τον Προϊστάμενο ΥΜΝΕ (εφόσον κρίνεται απαραίτητο δυνάμει του άρθρου 53 του ν. 959/1979). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αμφιβολίας, δεν ασκείται η εν λόγω συναρμοδιότητα. Ο χρόνος διεκπεραίωσης ενδέχεται να διαφοροποιείται σε περίπτωση παραπομπής της καταχώρησης προς γνωμοδότηση στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς .

       Όχι Όχι


      • 3 Πλήρωση προϋποθέσεων καταχώρησης - δέσμευση κατατεθέντος παραβόλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δέσμευση παραβόλου μέσω taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση της εταιρείας στο Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών και στο αντίστοιχο ευρετήριο. Υπογραφή από Προϊστάμενο ΥΜΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχωρείται στο Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών και στο αντίστοιχο ευρετήριο η νεοσυσταθείσα εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 5 Άνοιγμα φακέλου και καρτέλας για τη νεοσυσταθείσα εταιρεία. Υπογραφή από Προϊστάμενο ΥΜΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Άνοιγμα φακέλου και καρτέλας για τη νεοσυσταθείσα εταιρεία με την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.