Καταχώρηση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Διοικητικού Συμβουλίου και δικαστικών αποφάσεων Ναυτικής εταιρείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση428a5aa5-a5ec-4f9c-bdb1-ee16c73acd23 133415

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

65 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων Ναυτικής εταιρείας του Ν. 959/79, πρακτικών συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και δικαστικές αποφάσεις, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας και την πραγματοποίηση μεταβολών στα καταχωρητέα εκ της νομοθεσίας στοιχεία και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Κατατίθεται αίτηση για την καταχώρηση πρακτικών Γ.Σ.-Δ.Σ. ή δικαστικών αποφάσεων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση Πρακτικών Γ.Σ. – Δ.Σ. εταιρείας και δικαστικών αποφάσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών (ν.959/1979)- Φυσική τήρηση

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Καταχωρήσεις (πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ.) Ν.Ε. Ν.959/79 65 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Κατάθεση Απόφασης συλλογικού οργάνου ναυτικής εταιρείας (Γενική Συνέλευση- Διοικητικό Συμβούλιο) Απόφαση

       Κατάθεση Απόφασης συλλογικού οργάνου ναυτικής εταιρείας (Γενική Συνέλευση- Διοικητικό Συμβούλιο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 1-6 2987 2002 27 Α

       Περιγραφή Νόμος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100027

      • Νόμος 55 1892 1990 101 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 1-6 810 1979 235 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 1-5 809 1979 235 Α
      • Νόμος 1-65 959 1979 192 Α

       Περιγραφή Περί Ναυτικής Εταιρείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100192

      • 1 Έλεγχος αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πρακτικών Γ.Σ. - Δ.Σ. κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα πρακτικά Γ.Σ. - Δ.Σ. Η συναρμοδιότητα αφορά στον Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς, στον οποίο διαβιβάζεται το πρακτικό Γ.Σ. ή Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου γνωμοδοτήσει, εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την καταχώρησή αυτού από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (εφόσον κρίνεται απαραίτητο δυνάμει του άρθρου 53 του ν. 959/1979). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αμφιβολίας, δεν ασκείται η εν λόγω συναρμοδιότητα. Ο χρόνος διεκπεραίωσης ενδέχεται να διαφοροποιείται σε περίπτωση παραπομπής της καταχώρησης προς γνωμοδότηση στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς .

       Όχι Όχι


      • 3 Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε δέσμευση του κατατεθέντος παραβόλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση των πρακτικών Γ.Σ.-Δ.Σ. στην αντίστοιχη μερίδα-καρτέλα της εταιρείας και αρχειοθέτηση των κατατεθειμένων πρακτικών στο φάκελο της εταιρείας. Τελική Υπογραφή από Προϊστάμενο ΥΜΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Βιβλίου Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών και ευρετηρίου όπου αυτό απαιτείται. Τελική υπογραφή από Προϊστάμενο ΥΜΝΕ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.