Καταχώριση Οργάνων Μέτρησης (ΔΙΕΠΠΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f0b5db1-19b0-4746-ab0d-a5dec2815892 136909

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση οργάνων μέτρησης και ειδικότερα απευθύνεται σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης / συμμόρφωσης των οργάνων μέτρησης που πρόκειται να διαθέσει στην εγχώρια αγορά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Καταχώριση Οργάνων Μέτρησης (ΔΙΕΠΠΥ).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση Οργάνων Μέτρησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Τα όργανα μέτρησης που θα διατεθούν στη αγορά πρέπει να εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής των Υπουργικών αποφάσεων ΔΠΠ 1417/2016 και ΔΠΠ 1418/2016.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β' 1231) κυα ή το άρθρο 14 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β' 1230) κυα ανάλογα με τον τύπο οργάνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β' 1231) κυα ή το άρθρο 14 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β' 1230) κυα ανάλογα με τον τύπο οργάνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β' 1231) κυα ή το άρθρο 14 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β' 1230) κυα ανάλογα με τον τύπο οργάνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Δήλωση Συμμόρφωσης πρέπει να είναι στα ελληνικά και σύμφωνη με το άρθρο 20 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β' 1231) κυα ή το άρθρο 15 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β' 1230) κυα ανάλογα με τον τύπο οργάνουι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο χρήσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να είναι στα ελληνικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • Υπουργική Απόφαση 81 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 109034 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Υπουργική Απόφαση 1417 2016 1230 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα μη μη αυτόματα όργανα ζύγισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201230

      • Υπουργική Απόφαση 1418 2016 1231 Β

       Περιγραφή Προσδιορίζει τα όργανα μέτρησης που εμπίπτουν σε υποχρέωση καταχώρισης πριν διατεθούν στην αγορά και ορίζονται στα Παραρτήματα III έως XII της Απόφασης αυτής και ειδικά για συγκεκριμένα όργανα (τα οποία αναφέρονται στο εξής ως ειδικά Παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα) όσον αφορά τους υδρομετρητές (ΜΙ−001), τους μετρητές αερίου και διατάξεις αναγωγής όγκου (ΜΙ−002), τους μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΙ−003), τα θερμιδόμετρα (ΜΙ−004), τα συστήματα μέ−τρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από νερό (ΜΙ−005), τα αυτόματα όργανα ζύγισης (ΜΙ−006), τα ταξίμετρα (ΜΙ−007), τα υλικά μέτρα (ΜΙ−008), τα όργανα μέτρησης διαστάσεων (ΜΙ−009) και τους αναλυτές καυσαερίων (ΜΙ−010).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201231

      • 1 Αίτηση καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό Φορέα στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την καταχώριση των οργάνων μέτρησης που πρόκειται να διαθέσει στην αγορά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε υπάλληλο


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του αιτήματος καταχώρισης και ανάθεση του στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των τεχνικών στοιχείων που συνοδεύουν τα όργανα μέτρησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση οικονομικού φορέα για την καταχώριση του οργάνου μέτρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος των τεχνικών στοιχείων του οργάνου μέτρησης είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνεται εγγράφως ο οικονομικός φορέας για την καταχώριση του οργάνου μέτρησης.

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του οικονομικού φορέα για τη μη καταχώριση του οργάνου μέτρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται σχετικά με τις ελλείψεις ή στοιχεία μη συμμόρφωσης των οργάνου μέτρησης στη κείμενη νομοθεσία και την κατά συνέπεια μη καταχώριση του οργάνου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.