Καταχώριση ή Διαγραφή Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής στη μερίδα της Ν.Ε.Π.Α

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6af4f7d5-fad2-4c43-8a9a-e6c7039e7bea 744734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής στη μερίδα της κάθε εταιρίας Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ναυτιλιών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) ή τη διαγραφή πλοίου από το Μητρώο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατά τη διαδικασία αυτή οι εταιρίες ΝΕΠΑ προσκομίζουν για καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. στοιχεία σχετικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής που χαρακτηρίζονται επαγγελματικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρησης ή διαγραφής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο της εταιρείας ΝΕΠΑ.

Σημειώσεις

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, με αίτηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή, ή με ψηφιακή υπογραφή αιτείται την καταχώριση ή τη διαγραφή πλοίου της εταιρείας στο Μητρώο πλοίων. Για την υποβολή της αίτησης, ψηφιακά, απαιτείται η κατοχή Κωδικών taxisnet.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποχρεώσεις για σημείωση στο Μητρώο ΝΕΠΑ

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση/ Διαγραφή Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής στη μερίδα της Ν.Ε.Π.Α

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Το πλοίο που πρόκειται να καταχωρισθεί στο Μητρώο εταιρείας Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να φέρει ελληνική σημαία και να έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση καταχώρισης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να κατατεθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την καταχώριση (σύσταση) της εταιρείας στο εν λόγω Μητρώο. Το ανωτέρω διάστημα παρατείνεται σε σαράντα οκτώ μήνες εφόσον η εταιρεία κατά τη λήξη του εικοσιτετραμήνου διαθέτει πλοίο υπό ναυπήγηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση καταχώρισης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να κατατεθεί στο εν λόγω Μητρώο, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απώλεια του μοναδικού πλοίου της εταιρείας ή την παύση της επαγγελματικής του ιδιότητας.

       Ναι Ναι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την καταχώριση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στη μερίδα ΝΕΠΑ ή τη διαγραφή του από αυτήν, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για την υποβολή σχετικής αίτησης, ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Απλό ευκρινές αντίγραφο δύο όψεων του πιστοποιητικού εθνικότητας του επαγγελματικού πλοίου προς καταχώριση. Πιστοποιητικό

       Απλό ευκρινές αντίγραφο δύο όψεων του πιστοποιητικού εθνικότητας του επαγγελματικού πλοίου προς καταχώριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση της καταχώρησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στη μερίδα ΝΕΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση της καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο Πλοιών (e- Μητρώο Πλοίων). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο Πλοιών (e- Μητρώο Πλοίων).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απλό ευκρινές αντίγραφο της βεβαίωσης καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο Πλοιών. Αφορά την περίπτωση καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου στη μερίδα ΝΕΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου προς διαγραφή από τη μερίδα ΝΕΠΑ. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου προς διαγραφή από τη μερίδα ΝΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση διαγραφής πλοίου υποβάλλεται πιστοποιητικό κυριότητας ή πράξη μεταβίβασης κυριότητας ή πράξη διαγραφής από τα ελληνικά νηολόγια ή παύση επαγγελματικής αδείας του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • Νόμος 60 παρ. 3 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Υπουργική Απόφαση 3342/02/2004/21-01-2004 2004 478 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι εταιρείες στο μητρώο για καταχώριση σχετικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμεταύλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως εππαγγελματικά καθώς και κάθε άλλης λεπτομέριες που αφορά αυτοδίκαιη λύση της Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200478

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης (με φυσικό τρόπο) - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στο Φορέα και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Εν συνεχεία χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώο Ν.Ε.Π.Α..

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης (ψηφιακά) - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης καταχώρησης ή διαγραφής του πλοίου από το Μητρώο της εταιρείας ΝΕΠΑ, μέσω της ενιαίας πύλης της δημόσιας διοίκησης Gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ελέγχεται από αρμόδιο υπάλληλο η πληρότητα του φακέλου της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου στη μερίδα ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής αφού διαπιστώσει ότι η αίτηση έχει γίνει από το νόμιμο εκπρόσωπο και έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προβαίνει σε σημείωση στην καρτέλα της εταιρείας ΝΕΠΑ.

       Σημειώσεις Δεν ενημερώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος για την ολοκλήρωση της καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου στη μερίδα της ΝΕΠΑ.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τη μερίδα ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής αφού διαπιστώσει ότι η αίτηση έχει γίνει από το νόμιμο εκπρόσωπο και έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προβαίνει σε σημείωση στην καρτέλα της εταιρείας ΝΕΠΑ.

       Σημειώσεις Δεν ενημερώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος για την ολοκλήρωση της διαγραφής του επαγγελματικού πλοίου από τη μερίδα της ΝΕΠΑ.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.