Καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων ζωικών υποπροϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a299867-9546-4060-80da-069da7043321 854144

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση μονάδων διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παραγόντων Προϊόντων και σχετικών δραστηριοτήτων. Κατά την εν λόγω διαδικασία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που χειρίζονται Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) ή/και παράγωγα προϊόντα (Π.Π.) ζητούν να λάβουν τον ειδικό αριθμό καταχώρισης και να εγγραφούν στο μητρώο των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ΖΥΠ και Π.Π.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών, στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, για την έγκριση και χορήγηση αριθμού καταχώρισης. Ειδικότερα, για δραστηριότητες που αφορούν α) σίτιση παραγωγικών ζώων, γουνοφόρων, ζώων κυνοκομείων και ζωολογικών κήπων, ειδών υπό εξαφάνιση κλπ β) επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, δείτε τη σχετική διαδικασία "Έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και αριθμός καταχώρισης για την διαχείρισή τους" (κωδ. 991597).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την καταχώριση μονάδων διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παραγόντων Προϊόντων και σχετικών δραστηριοτήτων.

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και

ε) το είδος της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ειδικού αριθμού καταχώρισης σε μονάδες και δραστηριότητες που θέτουν υπό τον έλεγχό τους ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αυτών

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση μονάδων διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παραγόντων Προϊόντων και σχετικών δραστηριοτήτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο παραγωγών και διαχειριστών Ζωικών Υποπροϊόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτει η χρήση Ζωικών Υποπροϊόντων ή Παραγώγων Προϊόντων. Ειδικότερα, δραστηριότητες που αφορούν: 1. Ελαιοχημικές μονάδες 2. Κέντρα συλλογής 3. Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά,μέρη φτερών και πούπουλα Υποπροϊόντα μελισσοκομίας Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα 4. Λοιπές επιχειρήσεις παρασκευής Επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών προϊόντων Επιχειρήσεις παρασκευής ιατρικών βοηθημάτων Επιχειρήσεις παρασκευής ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro Επιχειρήσεις παρασκευής κτηνιατρικών φαρμάκων Επιχειρήσεις παρασκευής φαρμάκων Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάμεσα προϊόντα Άλλες επιχειρήσεις (μονάδες παραλαβής εισαγόμενων λιπών, εργοστάσια παραλαβής φωτογραφικής ζελατίνης) 5. Έμποροι – μεταφορείς, οχήματα/εμπορευματοκιβώτια 6. Χώροι διάθεσης - Νεκροταφεία ζώων συντροφιάς και ιπποειδών - Χώροι καύσης ή ταφής ζωικών υποπροϊόντων (απόμερες περιοχές) - Αγροκτήματα (διασπορά οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης και προς το παρόν μόνο για επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική απαιτείται επιπλέον η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και την ημερήσια ποσότητα που χρησιμοποιείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση καταχώρισης μονάδας, σχεδιάγραμμα (κάτοψη) αυτής με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων, περιγραφή και διάταξη του εξοπλισμού των συσκευών και των οργάνων στο χώρο και καθορισμό της ροής των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 5768

      • Κανονισμός 23 1069 2009

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784248545&DTN=1069

      • Κανονισμός 19 142 2011

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784204826&DTN=0142

      • Υπουργική Απόφαση 5 612/118658 2020 1983 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την καταχώριση μονάδων διαχείρισης ή δραστηριοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201983

       ΑΔΑ ΩΥΣΚ4653ΠΓ-ΤΣΚ

      • Εγκύκλιος 1568/45937 2012
      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για χορήγηση ειδικού κωδικού αριθμού καταχώρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, η οποία συνοδεύεται από την κάτοψη (σε περίπτωση καταχώρισης μονάδας μονάδας) και την τεχνική περιγραφή.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην οικεία Κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή αποστέλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της Αίτησης μέσω του gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επί του παρόντος και μόνο για την Περιφέρεια Αττικής δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσει πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβει την απάντηση όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Κτηνιατρική αρχή ελέγχει τον φάκελο ως προς την πληρότητα και ως προς την επιτρεπόμενη χρήση.

       Σημειώσεις Ελέγχεται αν το προς χρήση ΖΥΠ ή ΠΠ επιτρέπεται ή όχι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με βάση τους υγειονομικούς κανόνες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποδοχή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση γίνεται κατ αρχάς αποδεκτή.

       Σημειώσεις Eφόσον κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας της μονάδας ή δραστηριότητας, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος στη μονάδα από κλιμάκιο αποτελούμενο από τουλάχιστον δύο (2) επίσημους κτηνιάτρους.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέο αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 7 Διενέργεια επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Αρμόδια Κτηνιατρική αρχή διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο και ελέγχει αν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ενδέχεται να περιοριστούν τα ΖΥΠ/ΠΠ ως προς τις ποσότητες ή/και ως προς τις κατηγορίες και το είδος των υλικών που αναγράφονταν στη σχετική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Θετικό αποτέλεσμα ελέγχου - Έκδοση απόφασης καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί ευνοϊκού ελέγχου χορηγείται ειδικός αριθμός καταχώρισης στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται στο Τμήμα ΖΥΠ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 9 Αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις το αίτημα απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετα από την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.

       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση του μητρώου και του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει τον νέο διαχειριστή στο οικείο μητρώο και στο ηλεκτρονικό σύστημα και του αποστέλει την απόφαση καταχώρισης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.