Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfec0eb59-ac31-4ddb-a6a3-e3d81f97f97f 799324

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας στο e-Μητρώο Πλοίων. Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρίζεται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Παρατηρήσεις

Για την υποχρεωτική καταχώριση των στοιχείων στο Μητρώο ισχύει ότι: α. για ελληνικής σημαίας πλοία η υποχρέωση αυτή ξεκινά από τη νηολόγησή τους και β. για ξένης σημαίας πλοία η υποχρέωση ξεκινά από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επικύρωση της εγγραφής κατά την οποία γίνεται η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου και βεβαιώνεται η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρισης που το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταχώριση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ΠΟΛ.1209/2018). Ειδικά για την καταχώριση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / ΠΟΛ.1209/2018

Σημειώσεις

Κατάθεση με την αίτηση και έκαστο δικαιολογητικό. Η αίτηση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα με γνήσιο υπογραφής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (e-Μητρώο πλοίων)

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών e-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να έχει στην κυριότητά του ή υπό εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4926/2022.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την καταχώριση του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, απαιτείται ο αιτών να κατέχει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8449

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκπρόθεσμη καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6397

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Μεταβολή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8452

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Εξαγοράς ημερών εγγραφής 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8447

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) για πλοία με ελληνική σημαία ή Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία. Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) για πλοία με ελληνική σημαία ή Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική διοίκηση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική διοίκηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 15, 43, 44, 45 4770 2021 15 Α

       Περιγραφή Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100015

      • Νόμος 65, 66 , 67, 70, 71, 72 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Τροποιήσεις διατάξεων και ρυθμίσεις για την κατ’ εξαίρεση 6μηνη προθεσμία καταχώρησης στο e-Μητρώο (από 19-03-2020 έως 19-09-2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Νόμος 103 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (τουριστικό γραφείο ως ναυλωτής υπό προϋποθέσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 3 4256 2019 106 Α

       Περιγραφή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (τουριστικό γραφείο ως ναυλωτής υπό προϋποθέσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100106

      • Νόμος 20 4613 2019 78 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (παράταση e-Μητρώου από 6 σε 10 μήνες δηλ. έως 15-09-2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100078

      • Νόμος 10 4597 2019 35 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 4 & 15 του ν. 4256/2014 (από 01-11-2018 μετατροπή ναυλώσεων σε ώρες για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1209 2018 5092 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205092

      • Νόμος 51 4569 2018 179 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100179

      • Νόμος 265 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (μη αντιστοίχιση κλινών και επιβατών υπό προϋποθέσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 43 4549 2018 105 Α

       Περιγραφή Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

      • Νόμος 17 4532 2018 63 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (προϋποθέσεις πλοίων υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., καθώς και εκτός της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ..).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100063

      • Νόμος 94,99,136 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 4256/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 52 4487 2017 116 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (απαγόρευση απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, που εκναυλώνεται).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100116

      • Υπουργική Απόφαση 3133.1−10229−2016 2016 364 Β

       Περιγραφή Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200364

      • Υπουργική Απόφαση 3133.1/01/2015 2015 775 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας για την Παύση της δραστηριότητας του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200775

      • Νόμος 55 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Διορθώσεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 14 4256 2014 92 Β

       Περιγραφή Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200092

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Θεσμικό πλαίσιο των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία, πριν την υποβολή είναι η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων στο gov.gr από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή με την εισαγωγή και αποθήκευση των απαραίτητων στοιχείων/ πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Με την επιτυχή καταχώριση το πλοίο λαμβάνει από το λογισμικό έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης με φυσικό τρόπο και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλοιοκτήτης υποβάλει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το έντυπο κατάθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ΠΟΛ 1209/2018) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή είναι η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή με την εισαγωγή και αποθήκευση των απαραίτητων στοιχείων/ πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Με την επιτυχή καταχώριση το πλοίο λαμβάνει από το λογισμικό έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

       Σημειώσεις Ειδικά για τα υπό ξένη σημαία πλοία απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και στην Α.Α.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ / ΠΟΛ 1209/2018).

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των δικαιολογητικών και της εγγραφής στο e-Μητρώο πλοίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συμπλήρωση/διόρθωση της εγγραφής (καταχώριση από υπόχρεο) βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (που υποβλήθηκαν με την αίτηση με φυσικό τρόπο) και αποθήκευση από Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Με την αποθήκευση της εγγραφής του πλοίου από την Υπηρεσία στο e-Μητρώο πλοίων ενημερώνεται αυτόματα (με συστημικό μήνυμα) η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ που έχει καταχωρίσει ο χρήστης για τον έλεγχο/έγκριση των οικονομικών στοιχείων αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση οικονομικών στοιχείων εγγραφής πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συστημική έγκριση των καταχωρισμένων οικονομικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

       Σημειώσεις Με την έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΝΑΝΠ, μέσω συστημικού μηνύματος στο e-Μητρώο πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Επικύρωση (οριστικοποίηση) εγγραφής του πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επικύρωση της εγγραφής γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου ΝΑΝΠ.

       Σημειώσεις Με την επικύρωση γίνεται η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου και ολοκληρώνεται η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, με έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης που το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο - Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στη Βεβαίωση Καταχώρισης αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρισης ως επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, καθώς και ο μοναδικός αριθμός του στο e-Μητρώο Πλοίων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.