Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση101cc819-da0a-48f6-b8dc-524204ed4a09 567327

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

700 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων στο e-Μητρώο Πλοίων. Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρίζεται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταχώριση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ΠΟΛ.1209/2018). Ειδικά για την καταχώριση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / ΠΟΛ.1209/2018

Σημειώσεις

Κατάθεση με την αίτηση και έκαστο δικαιολογητικό. Η αίτηση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα με γνήσιο υπογραφής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (e-Μητρώο πλοίων)

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών e-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να έχει στην κυριότητά του ή υπό εφοπλισμό του επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4926/2022.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την καταχώριση του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, απαιτείται ο αιτών να κατέχει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8450

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκπρόθεσμη καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6399

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8451

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Εκπρόθεσμη καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6398

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 5 Μεταβολή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8452

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 6 Μεταβολή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8453

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 1 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους. Άδεια

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Νηολόγια, κατατίθεται το Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου και το Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) αντί της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους. Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), αντί του Έγγραφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας (ΠΑ) κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους (δικαιολογητικό 1). Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9368

      • 3 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), αντί του Έγγραφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας (ΠΑ) κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους (δικαιολογητικό 1). Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 4 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελαμτικού τουριστικού ημερόπλοιου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελαμτικού τουριστικού ημερόπλοιου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική διοίκηση Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική διοίκηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση δικαιολογητικού με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 20 4613 2019 78 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (παράταση e-Μητρώου από 6 σε 10 μήνες δηλ. έως 15-09-2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100078

      • Άλλο 1209 2018 5092 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205092

      • Νόμος 51 4569 2018 179 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100179

      • Νόμος 94,99, 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 4256/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 14 4256 2014 92 Β

       Περιγραφή Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200092

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Θεσμικό πλαίσιο των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση, για να ξεκινήσει η διαδικασία (πριν την υποβολή) είναι η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή στο gov.gr με την εισαγωγή και αποθήκευση των απαραίτητων στοιχείων/πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία . Με την επιτυχή καταχώριση το πλοίο λαμβάνει από το λογισμικό έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης με φυσικό τρόπο και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία


       Περιγραφή Ο πλοιοκτήτης υποβάλει στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το έντυπο κατάθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ΠΟΛ 1209/2018) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή είναι η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή με την εισαγωγή και αποθήκευση των απαραίτητων στοιχείων/πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Με την επιτυχή καταχώριση το πλοίο λαμβάνει από το λογισμικό έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

       Σημειώσεις Ειδικά για τα υπό ξένη σημαία πλοία απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και στην Α.Α.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ / ΠΟΛ 1209/2018).

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των δικαιολογητικών και της εγγραφής στο e-Μητρώο πλοίων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συμπλήρωση/διόρθωση της εγγραφής (καταχώριση από υπόχρεο) βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (που υποβλήθηκαν με την αίτηση με φυσικό τρόπο) και αποθήκευση από Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Με την αποθήκευση της εγγραφής του πλοίου από την Υπηρεσία στο e-Μητρώο πλοίων ενημερώνεται αυτόματα (με συστημικό μήνυμα) η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ που έχει καταχωρίσει ο χρήστης για τον έλεγχο/έγκριση των οικονομικών στοιχείων αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση οικονομικών στοιχείων εγγραφής πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συστημική έγκριση των καταχωρισμένων οικονομικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

       Σημειώσεις Με την έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΝΑΝΠ, μέσω συστημικού μηνύματος στο e-Μητρώο πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Επικύρωση (οριστικοποίηση) εγγραφής του πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επικύρωση της εγγραφής γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου ΝΑΝΠ.

       Σημειώσεις Με την επικύρωση γίνεται η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου και ολοκληρώνεται η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, με έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης που το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο - Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στη Βεβαίωση Καταχώρισης αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρισης ως επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, καθώς και ο μοναδικός αριθμός του στο e-Μητρώο Πλοίων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.