Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3bed3cea-f9c5-4377-b851-74cfee957346 339543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

75 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων. Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρίζεται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Λιμενικές Αρχές που τηρούνται μερίδες νηολόγησης - λεμβολόγησης των σκαφών ή ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία

Σημειώσεις

Η αίτηση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα με γνήσιο υπογραφής κατατίθεται στην οικεία Λιμενική αρχή νηολόγησης ή λεμβολόγησης από τον ιδιοκτήτη του σκάφους ή ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (e-Μητρώο πλοίων)

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών e-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να έχει στην κυριότητα του ιδιωτικό πλοίο αναψυχής υπό ελληνική σημαία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4926/2022.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την καταχώριση του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, απαιτείται ο αιτών να κατέχει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. 75 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8448

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκπρόθεσμη καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων» ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. 75 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6396

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Εκτύπωση προσωρινής καταχώρισης στο e-Μητρώο. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Εκτύπωση προσωρινής καταχώρισης στο e-Μητρώο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Ερασιτεχνικού Σκάφους. Άδεια χρήσης

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Ερασιτεχνικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 3 Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου. Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9368

      • 4 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ). Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται στην περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Ερασιτεχνικού Σκάφους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1209 2018 5092 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205092

      • Νόμος 14 4256 2014 92 Α

       Περιγραφή Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100092

      • Νόμος 51 4569 2018 179 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100179

      • Νόμος 68-69 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή 68 -Κατάργηση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) 69 -Διευκολύνσεις απόπλου - κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Θεσμικό πλαίσιο των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή υποβολή της Αίτησης μέσω gov.gr


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης Gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αρμόδιος για την υποβολή της αίτησης στην Λιμενική αρχή νηολόγησης ή λεμβολόγησης είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

       Ναι Όχι


      • 4 Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού


       Σημειώσεις Η ανάθεση γίνεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής αρχής.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των δικαιολογητικών και της εγγραφής στο e-Μητρώο πλοίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συμπλήρωση/διόρθωση της εγγραφής βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και αποθήκευση από Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Με την αποθήκευση της εγγραφής του πλοίου από την Υπηρεσία στο e-Μητρώο πλοίων ενημερώνεται αυτόματα (με συστημικό μήνυμα) η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ που έχει καταχωρίσει ο χρήστης για τον έλεγχο/έγκριση των οικονομικών στοιχείων αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση οικονομικών στοιχείων εγγραφής πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συστημική έγκριση των καταχωρισμένων οικονομικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Σημειώσεις Με την έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και γίνεται ενημέρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) μέσω συστημικού μηνύματος στο e-Μητρώο πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Επικύρωση (οριστικοποίηση) εγγραφής του πλοίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Με την επικύρωση γίνεται η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου και ολοκληρώνεται η εγγραφή του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρισης που το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο - Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στη Βεβαίωση Καταχώρισης αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρισης ως ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, καθώς και ο μοναδικός αριθμός του στο e-Μητρώο Πλοίων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.