Κατ’ Εξαίρεση Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Τουρκία, Αλβανία και Γιοχάνεσμπουργκ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54bab4d2-a2fb-44a2-a225-0ef71f5b32e1 460195

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κατ’ εξαίρεση, επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης, Κορυτσάς και Γιοχάνεσμπουργκ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για κατ’ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος θεραπείας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ’ Εξαίρεση Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Τουρκία, Αλβανία και Γιοχάνεσμπουργκ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η κατ’ εξαίρεση επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης, Κορυτσάς και Γιοχάνεσμπουργκ μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (π.χ. αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Είναι δυνατό να αποσπώνται στα Σ.Γ.Ε. Τουρκίας, Αλβανίας και Γιοχάνεσμπουργκ και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτών/ουσα πρέπει να εχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης ΔΙΠΟΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποίηση γλωσσομάθειας ανά περίπτωση Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποίηση γλωσσομάθειας ανά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 29 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Υπουργική Απόφαση 6 83046/Η2 2020

       Περιγραφή Απόσπαση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202687

      • Εγκύκλιος 36563 /Η2 2022

       Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου ημισφαιρίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/628%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%95%CE%9F%CE%92?inline=true

       ΑΔΑ 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ

      • 1 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά. Ο/Η αιτών/ουσα πρέπει να εχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης ΔΙΠΟΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Οριστικοποίηση αίτησης - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Με την «Οριστική Καταχώριση» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 3 Κατ΄ εξαίρεση επιλογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή η παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης, Κορυτσάς και Γιοχάνεσμπουργκ μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (π.χ. αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν. Επιπλέον, είναι δυνατό να αποσπώνται στα Σ.Γ.Ε. αυτά και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.