Κοινοποίηση Μητρώων Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25c76254-8689-48a7-84b0-bd0a6366b72b 480974

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο και την ανάρτηση ανά τετράμηνο των στοιχείων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των Εταιρειών Κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων – από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων και των επιθεωρητών, όπως υποχρεωτικά κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την παράδοση του Μητρώου.

Τελευταία ενημέρωση

24/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κοινοποίηση Μητρώων Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή κατά το αρ. 24 του ν. 2690/1999
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώα εξουσιοδοτήσεων, για την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 28366/2098/06 απόφασης

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοποίηση Μητρώων Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών ΣΑΠ. Το μητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων – από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων και των επιθεωρητών. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων – από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων και των επιθεωρητών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση 28366/2098/06 2006 441 Β

       Περιγραφή Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200441

      • 1 Παραλαβή των πινάκων εκπροσώπησης των εξουσιοδοτημένων συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων και των επιθεωρητών, κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων – από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων και των επιθεωρητών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση βεβαιώσεων στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση βεβαιώσεων στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ακόλουθης διαδρομής : 1, Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων » ΣύστημαΑντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) 2, Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων » Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.