Κράτηση θέσης για κατασκήνωση στο Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe44a3479-8efc-4eac-9055-0699cf9e2aae 443479

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κράτηση θέσης σε κατασκήνωση με την οποία συνεργάζεται το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τα παιδιά των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ταμείου. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου / συνταξιούχου στο κόστος της κατασκήνωσης είναι μηδενική. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε μία μόνο περίοδο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ο αιτών έχει, μετά την έγκριση της αίτησής του, τη δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης, πριν ξεκινήσει η κατασκηνωτική περίοδος ή δήλωσης πρόωρης αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση, εφόσον έχει ξεκινήσει η κατασκηνωτική περίοδος.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για κράτηση θέσης και συμμετοχή στην Παιδική Κατασκήνωση

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος / συνταξιούχος υποβάλλει στο Ταμείο ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του web portal του Ταμείου. Στην αίτηση καλείται να συμπληρώσει την κατασκηνωτική περίοδο στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει το εξαρτώμενο μέλος προκειμένου να κάνει κράτηση θέσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ειδικοί κωδικοί

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κράτηση θέσης για κατασκήνωση στο Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Τα παιδιά των ασφαλισμένων/ συνταξιούχων πρέπει να έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου ως εξαρτώμενα μέλη – τέκνα, μαζί με τα βασικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών στην ειδική πλατφόρμα του εν λόγω Ταμείου.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 36 Αριθμ. Φ51020/5077 2024 610 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200610

      • 1 Παραλαβή των Αιτήσεων για Συμμετοχή στην Παιδική Κατασκήνωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος / συνταξιούχος υποβάλλει στο Ταμείο ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του web portal του Ταμείου. Στην αίτηση καλείται να συμπληρώσει την κατασκηνωτική περίοδο στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει το εξαρτώμενο μέλος προκειμένου να κάνει κράτηση θέσης.

       Σημειώσεις Ο αιτών έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησής του και επεξεργασίας των στοιχείων επικοινωνίας του.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτόματη Έγκριση της Αίτησης και Ενημέρωση του Ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου λαμβάνει τις αιτήσεις και τις κάνει δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας. Το σύστημα ενημερώνει άμεσα τον ασφαλισμένο ότι η αίτηση έγινε δεκτή.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ο αιτών έχει, μετά την έγκριση της αίτησής του, τη δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης (πριν ξεκινήσει η κατασκηνωτική περίοδος) ή δήλωσης πρόωρης αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση (εφόσον έχει ξεκινήσει η κατασκηνωτική περίοδος).

       Ναι Ναι


      • 3 Αυτόματη Απόρριψη της Αίτησης και Ενημέρωση του Ασφαλισμένου- Λίστα Αναμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτόματη απόρριψη αίτησης γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια για τη συμμετοχή του αιτούντος παιδιού στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων (π.χ. ηλικία, μη ενεργός ασφαλισμένος κ.α.). Σε περίπτωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, ο αιτών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να δει εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον έχουν καλυφθεί οι θέσεις της προτιμώμενης κατασκηνωτικής περιόδου, δύναται να δηλώνει το παιδί του σε λίστα αναμονής. Αν δηλωθεί σε λίστα αναμονής και ανοίξουν νεότερες θέσεις, ο αιτών ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ταμείου.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.