Κρατούμενοι σε ζώνες λιμένων και αερολιμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06780a75-07f8-4016-aa57-8ba3baa60ceb 379980

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήματα παροχής διεθνούς προστασίας κρατουμένων σε ζώνες λιμένων και αερολιμένων και απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από άτομα που βρίσκονται σε ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων, αν δεν ληφθεί απόφαση εντός 28 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος και παραμονή του στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να εξετασθεί η αίτησή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κρατούμενοι σε ζώνες λιμένων και αερολιμένων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική προσφυγή. Κατά απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις διαδικασίας στα σύνορα ή στις περιπτώσεις που η προσφυγή ασκείται, ενώ, ο αιτών βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 82.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αιτούντες που κρατούνται στις ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 90 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Καταγραφή αιτήσεων διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που κρατούμενος σε ζώνη διέλευσης εκφράσει τη βούληση να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, θα μετάγεται, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, την επομένη της σχετικής ενημέρωσης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου προκειμένου να καταγραφεί. Μετά την καταγραφή της αίτησης ο καταγραφέας θα πρέπει να σηματοδοτήσει το φυσικό φάκελο ως «Υπόθεση on the spot».

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση περί κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την καταγραφή ο προϊστάμενος θα αποστέλλει στην αρμόδια Αρχή «Ενημέρωση περί κράτησης».

       Όχι Όχι


      • 3 Συνέντευξη αιτούντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους ανωτέρω αιτούντες που μετάγονται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής (ή σε άλλο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου) για καταγραφή θα προτείνεται να γίνεται η συνέντευξη την ίδια ημέρα υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας και χειριστής, εκτός από την περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το αργότερο που θα προγραμματίζεται η συνέντευξη είναι τρεις (εργάσιμες) ημέρες μετά την καταγραφή.

       Σημειώσεις Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 4 Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος Ασφαλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας (λιμένα ή αερολιμένα), προκειμένου να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγωγή του αιτούντος.

       Σημειώσεις Δομές Φιλοξενίας: βρίσκονται στην ενδοχώρα και παρέχουν προσωρινή διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Φιλοξενούν επίσης μέλη της οικογένειας των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτους ή μη, ανηλίκους, και όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής πρέπει να προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας κατ’απόλυτη προτεραιότητα και ενημερώνει τον αρμόδιο για τις μεταγωγές υπάλληλο.

       Σημειώσεις Δομές Φιλοξενίας: βρίσκονται στην ενδοχώρα και παρέχουν προσωρινή διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Φιλοξενούν επίσης μέλη της οικογένειας των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτους ή μη, ανηλίκους, και όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδοση απόφασης- άσκηση προσφυγής-παραίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προκειμένου να επιδοθεί απορριπτική απόφαση σε αιτούντες που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας και να ασκήσουν αυτοπροσώπως την προσφυγή τους, εάν το επιθυμούν, ή να παραιτηθούν, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταγωγή τους στην Υπηρεσία. Η εξέταση της προσφυγής θα πρέπει να προγραμματίζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με τη συνεννόηση με την Αρχή Προσφυγών).

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.