Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Γέννησης και Φοίτησης στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb90fcab-0905-474a-8a6b-afcaf279ae21 454809

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών τέκνων λόγω γέννησης και φοίτησης αυτών στην Ελλάδα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημεία εξυπηρέτησης με βάση τον τόπο διαμονής του αιτούντος https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/cat-building--kentriki-dieythynsi-ithageneias - Προθεσμίες: Εκ του νόμου προβλέπεται προθεσμία 6 μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην πράξη ενδέχεται να υφίσταται αναμονή για την εξέταση του αιτήματος (εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων), η οποία μπορεί να φτάσει και τα 4 έτη, αναλόγως την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που χειρίζεται την υπόθεση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Σημειώσεις

Σχετικά υποδείγματα αιτήσεων 1 και 2 της Εγκυκλίου 29/2015.

- Για τέκνα γεν.από τις 9/7/2015 και μετά: Υπόδειγμα 1 - Για τέκνα γεν.πριν τις 9/7/2015: Υπόδειγμα 2.

Η αίτηση υπογράφεται και υποβάλλεται από κοινού από τους 2 γονείς/μπορεί να υποβληθεί και από τον ένα γονέα με παροχή εξουσιοδότησης από τον έτερο γονέα ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο/μπορεί να αποσταλεί στην υπηρεσία και με συστημένη αποστολή (σχετ. η Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Φ.130181/3076/25.1.2016, ΑΔΑ: ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 8 του ν.3200/1955, η οποία συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ (άρθρο 46 ν.4604/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 ν.4674/2020 ).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση, Λόγω Γέννησης και Φοίτησης σε Σχολείο στην Ελλάδα


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Γεωγραφικές Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου στη χώρα: οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου είτε 5ετούς προηγούμενης συνεχούς και νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά τη γέννηση του τέκνου είτε 10ετούς συνεχούς και νόμιμης διαμονής στη χώρα, η οποία ξεκινά έστω και κατά μια μέρα πριν τη γέννηση του τέκνου.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής: i. άδεια επί μακρόν διαμένοντος ii. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας iii. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. iv. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς. v. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς. vi. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς vii. δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Λόγω Γέννησης ή Φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2163

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου Ληξιαρχική πράξη

       Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής τις όποιες μεταβολές έχουν επέλθει. Και εφόσον πρόκειται για τέκνο αλλοδαπών γεννημένο στην Ελλάδα, προσκομίζεται αντίγραφο της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία εκδίδεται από το οικείο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 2 Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, Πιστοποιητικό

       Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί στην Ελλάδα, προσκομίζεται η ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου από το οικείο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης. Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό, προσκομίζεται το ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάμο, απαιτείται η υποβολή και των σχετικών εγγράφων αναγνώρισης.Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να κατατίθενται νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα από Πιστοποιημένο Μεταφραστή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (https://meta...ces.gov.gr/) ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8619

      • 3 Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων Άδεια διαμονής

       Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης να έχει μια από τις παρακάτω άδειες διαμονής: i. άδεια επί μακρόν διαμένοντος ii. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας iii. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. iv. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς. v. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς. vi. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς vii. δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 4 Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής από την οποία να προκύπτει για τον έναν εκ των δύο γονέων, είτε η συνεχής νόμιμη διαμονή του στη χώρα για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα (η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησής του). Το παραπάνω δικαιολογητικό προσκομίζεται μόνο στην περίπτωση αλλοδαπών που είναι ή υπήρξαν κάτοχοι τίτλου διαμονής που δεν προβλέπεται στο ν.4251/2014 (πχ ομογενείς, Ευρωπαίοι πολίτες, πρόσφυγες, κάτοχοι στο παρελθόν πράσινης κάρτας ΟΑΕΔ, κλπ) προκειμένου να βεβαιωθεί η συνολική νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Εκδίδεται από τις κατά περίπτωση από αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. Ελληνική Αστυνομία, ΟΑΕΔ, κλπ). Για τους υπόλοιπους πολίτες τρίτων χωρών δεν απαιτείται, εφόσον η σχετική πληροφορία δύναται να αντληθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα που χειρίζονται οι υπηρεσίες Ιθαγένειας της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 5 Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας .Εξαιρούνται πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 6 Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου από τον οικείο Διευθυντή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου από τον οικείο Διευθυντή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου από το Διευθυντή του δημοτικού σχολείου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου από το Διευθυντή του δημοτικού σχολείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η αίτηση κτήσης ιθαγένειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους που το τέκνο παρακολουθεί την Α΄ Δημοτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 8 Βεβαίωση / Βεβαιώσεις παρακολούθησης ελληνικού σχολείου Βεβαίωση

       Βεβαίωση / Βεβαιώσεις παρακολούθησης ελληνικού σχολείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση / Βεβαιώσεις παρακολούθησης ελληνικού σχολείου που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων, από όπου θα προκύπτουν τόσο η εγγραφή του τέκνου στην Α΄ Δημοτικού όσο και η συνεχόμενη φοίτησή του μέχρι και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.Εφόσον η αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Δημοτικού. Υπολογίζεται και σχολικό έτος που τυχόν δεν διεξήλθε επιτυχώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 9 Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσα απόδειξης: απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 31 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Απόδειξη φοίτησης με πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασηςγια άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

      • Νόμος 31 παρ.1α 4531 2018 62 Α

       Περιγραφή Αποδεκτή η αποφοίτηση από ξένο σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100062

      • Νόμος 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 4332 2015 76 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 1 του ν.4332/2015 αντικαταστάθηκε το άρθρο 1Α στον Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν.3284/2004) και αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100076

      • Εγκύκλιος 11 2018

       Περιγραφή Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4531/2018)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=&decisionsProt=&decisionsADA=63%CE%A8%CE%A7465%CE%A7%CE%987-14%CE%9E&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepickerTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit=

       ΑΔΑ 63ΨΧ465ΧΘ7-14Ξ

      • Εγκύκλιος Α.Π.Φ.130181/12313 2018

       Περιγραφή Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk-130181-12313-2018.pdf

       ΑΔΑ Ψ7ΦΝ465ΧΘ7-4ΑΑ

      • Εγκύκλιος Α.Π.Φ.130181/3076 2016

       Περιγραφή Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

       Νομικές παραπομπές https://www.e-forosimv.gr/docs/130181 3076 2016.pdf

       ΑΔΑ ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ

      • Εγκύκλιος 29 2015

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk29-25082015.pdf

       ΑΔΑ ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ

      • 1 Παραλαβή /πρωτοκόλληση έντυπης Δήλωσης - Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται παραλαβή και πρωτοκόλληση της έντυπης Δήλωσης - Αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο για εξέταση.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 4 έτη αναλόγως την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας εξαιτίας του όγκου των αιτημάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως: καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχου γνησιότητας εγγράφων, αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα, υπηρεσιακή αλληλογραφία, κοκ

       Όχι Όχι


      • 4 Τελικός έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται τελικός έλεγχος πληρότητας των κατατεθέντων δικαιολογητικών, καθώς και των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει. Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρούνται οι προϋποθέσεις - έκδοση θετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται θετική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 6 Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις - έκδοση απορριπτικής απόφασης και κοινοποίηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται απορριπτική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το βήμα αυτό.

       Ναι Ναι


      • 7 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση περίληψης της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της θετικής απόφασης, γίνεται έγγραφο ανακοίνωσης α. σε περίπτωση άρρενος, προς το Τμήμα Μητρώων Αρρένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος για εγγραφή στα οικεία μητρώα και β. σε περίπτωση θήλυ, προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου διαμονής της αιτούσης για εγγραφή στο οικείο Δημοτολόγιο. Η ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κοινοποιείται και στον/ην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.