Κύρωση Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση704c6289-c3c1-4247-91b2-1d21dffd970b 531191

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κύρωση συλλογικής σύμβασης ναυτικής εργασίας, το κείμενο της οποίας καταρτίζεται κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης των εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, κατά περίπτωση οικείας κατηγορίας πλοίων, χωρίς την παρέμβαση της Διοίκησης και υποβάλλεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κύρωση Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κύρωση Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κείμενο της σύμβασης ναυτικής εργασίας που έχουν συμφωνήσει προς κύρωση στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των πλοιοκτητών και των ναυτικών. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Κείμενο της σύμβασης ναυτικής εργασίας που έχουν συμφωνήσει προς κύρωση στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • Νόμος 38 4262 2014 114 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100114

      • Αναγκαστικός Νόμος 3276/1944 1945 172 Α
      • 1 Παραλαβή κειμένου συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων προς έλεγχο και κύρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των πλοιοκτητών και των ναυτικών υποβάλλουν το κείμενο της σύμβασης ναυτικής εργασίας που έχουν συμφωνήσει προς κύρωση στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από τη Διοίκηση της συμφωνίας στο πλαίσιο διαδικασιών κύρωσής της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διοίκηση ελέγχει τη συμφωνία στο πλαίσιο διαδικασιών κύρωσης της, κατά το μέρος που τυχόν αντίκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή έτερες ιδιωτικού δικαίου που διασφαλίζουν επίπεδο ευνοϊκότερης προστασίας στους ναυτικούς. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω όροι της ΣΣΝΕ δια της οικείας υπουργικής απόφασης δεν κυρώνονται ή κυρώνονται με σχετική επιφύλαξη.

       Σημειώσεις Η Διοίκηση ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ειρήνης στις θαλάσσιες μεταφορές.

       Όχι Όχι


      • 3 Κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν υπογραφής της απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και εν συνεχεία την ανάρτησή της στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ, Τεύχος Β΄

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.