Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb86e1a41-43b7-4890-8372-95ea3022356a 861414

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λήξη ασφάλισης μη μισθωτών. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει διακοπή ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και επιθυμούν να διακόψουν την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης της, ο ασφαλισμένος δύναται, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνεται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ενεργή ασφάλιση στο μητρώο e-ΕΦΚΑ για τη διακοπείσα δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Να μην ασκείται άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Εγκύκλιος 46 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2299%CE%A3146%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-49%CE%A3%22&page=0

       ΑΔΑ 99Σ146ΜΑΠΣ-49Σ

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/


       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη ΓΓΠΣΔΔ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση στοιχείων αίτησης λήξης και υποβολή Λήξης Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει τους ΚΑΔ που έχει διακόψει στην ΑΑΔΕ, δηλώνει την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητας και υποβάλλει την αίτηση λήξης ασφάλισης. Μετά την επιβεβαίωση, μέσω διαλειτουργικότητας, με την ΑΑΔΕ, της διακοπής των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων, διακόπτεται αυτοματοποιημένα η ασφάλιση και η εισφοροδότηση και αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα η Απόφαση Διαγραφής.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της υποβολής της λήξης ασφάλισης, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτυχής Λήξη Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς υποβολής.

       Ναι Ναι


      • 5 Ανεπιτυχής Λήξη Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος.

       Σημειώσεις 1. Αν έχετε ταυτόχρονα ενεργές άλλες Σχέσεις-Συσχετίσεις θα δείτε στην οθόνη σας το μήνυμα: «Βρέθηκαν ενεργές συνδέσεις με Νομικά Πρόσωπα. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε ένα Υποκατάστημα για την ολοκλήρωση του αιτήματος σας». 2. Αν δεν έχετε ήδη ενεργή δραστηριότητα θα δείτε στην οθόνη σας το μήνυμα: «Βρέθηκαν ενεργές συσχετίσεις με Νομικά Πρόσωπα στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία στην οποία υπάγεστε για την ολοκλήρωση του αιτήματος σας».

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.