Μέριμνα για την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10ce6488-d532-44aa-9cc8-883f57c11548 989411

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η αιτούσα Αστυνομική Διεύθυνση δεν έχει δικαίωμα ένστασης. Ο αρμόδιος Αξιωματικός αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση λέσχης λαμβάνοντας υπόψη το εισηγητικό σημείωμα. Η αιτούσα Διεύθυνση έχει δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον έχουν αλλάξει οι Υπηρεσιακές συνθήκες (αύξηση ή μείωση του υπηρετούντος προσωπικού).

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ίδρυση Οργάνωση Λειτουργία και Έλεγχος των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη


        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • Νόμος 1481 1984 152 Α
       • Υπουργική Απόφαση 8000/8/2ζ 1988 46 Β

        Περιγραφή Ίδρυση , οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWG2Ogb2ANFndtvSoClrL8xOoRDBhPPoDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFxlfIWHfy4u7mTcjKX4zJlbSMH4-6rpRmb4wWmlJ4kS

       • Υπουργική Απόφαση 1 7004/5/19-β 2018 6003 Β

        Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργανα

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8UnOvoNeXaQS4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMteomZ3sZ93n6Tko0qEJWwZn-daiL-yAX8AJAN8XmJjsj

       • 1 Αίτημα Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αίτημα Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α. για την ίδρυση ή κατάργηση Λέσχης.

        Όχι Όχι


       • 2 Κατάρτιση εισηγητικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Υποστήριξης προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατάρτιση εισηγητικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Υποστήριξης προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για λήψη απόφασης ίδρυσης ή κατάργησης λέσχης.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Απόφασης Ίδρυσης ή Κατάργησης Λέσχης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Ίδρυσης ή Κατάργησης Λέσχης και δημοσίευση της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.