Μακροχρόνιος Δανεισμός Κινητών Μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, για Εκθεσιακούς ή Παιδαγωγικούς Σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef7cafb7-7e8f-4284-b76b-8d79a860e62e 839635

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον δανεισμό αρχαίων κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 1 α-β του Ν. 3028/2002, είτε μεταξύ των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, είτε από Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ σε μουσεία εκτός ΥΠΠΟΑ ή εκπαιδευτικούς φορείς, για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς. Απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα δανεισμού αρχαίων κινητών μνημείων από το ΥΠΠΟΑ.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση αιτήματος μακροχρόνιου δανεισμού μεταξύ Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, το αίτημα αντικαθίσταται από υπηρεσιακό έγγραφο της αιτούμενης τον δανεισμό κινητών μνημείων Υπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  O φορέας, η αίτηση του οποίου για μακροχρόνιο δανεισμό κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ δεν εγκρίνεται, δύναται, κατά περίπτωση, να επανέλθει με νέο αίτημα και συμπληρωμένο φάκελο στοιχείων.
    
    Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δύνανται να αντιπροτείνουν στον αιτούμενο φορέα τον δανεισμό άλλων έργων από τις αποθήκες αρμοδιότητάς τους.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δανεισμός ή παραχώρηση αρχαίων κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς

      Επίσημος τίτλος

      Μακροχρόνιος δανεισμός κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Τα προς δανεισμό κινητά μνημεία να ανήκουν στο Δημόσιο-ΥΠΠΟΑ και να βρίσκονται στην κατοχή του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα ως άνω κινητά μνημεία να είναι δημοσιευμένα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτούμενος τον δανεισμό κινητών μνημείων να είναι: (α) μουσείο ή (β) εκπαιδευτικός οργανισμός

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο δανεισμός για παιδαγωγικούς σκοπούς επιτρέπεται εφόσον τα μνημεία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Ο δανεισμός γίνεται για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιγραφικός κατάλογος των αιτούμενων προς δανεισμό αρχαίων κινητών μνημείων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Περιγραφικός κατάλογος των αιτούμενων προς δανεισμό αρχαίων κινητών μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο κατάλογος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή κάθε κινητού μνημείου με τη διαστασιολόγηση και τη χρονολόγησή του, καθώς και αντιπροσωπευτική/ές φωτογραφία/ες αυτού (μία έως τρεις).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Σκοπιμότητα δανεισμού. Έκθεση

       Σκοπιμότητα δανεισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αναφορά στον σκοπό του δανεισμού: εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης ενός μουσείου ή συγκρότηση/εμπλουτισμός εκπαιδευτικής συλλογής για φοιτητές ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Περιγραφή του χώρου όπου θα εκτεθεί ή θα αξιοποιηθεί το κινητό μνημείο από τον αιτούμενο φορέα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Περιγραφή του χώρου όπου θα εκτεθεί ή θα αξιοποιηθεί το κινητό μνημείο από τον αιτούμενο φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση της αξιοποίησης των κινητών μνημείων στη μόνιμη έκθεση μουσειακού οργανισμού, δύναται να κατατεθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τον χαρακτήρα, τις θεματικές ενότητες και τα λοιπά αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Εισήγηση της Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τον δανεισμό κινητών μνημείων αρμοδιότητάς της προς τον αιτούντα. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισήγηση της Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τον δανεισμό κινητών μνημείων αρμοδιότητάς της προς τον αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 20, 21 25, 45, 50 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Άρθρο 20 "Διακρίσεις κινητών μνημείων - Χαρακτηρισμός" -Άρθρο 21 "Κυριότητα κινητών μνημείων" -Άρθρο 25 "Δανεισμός και ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο" παρ. 1 -Άρθρο 45 "Μουσεία" -Άρθρο 50 "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων" Το άρθρο 45 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 48 του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή αιτήματος φορέα από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας που επιθυμεί τον δανεισμό κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο υποβάλλει γραπτό αίτημα στην Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η προστασία του/των αιτούμενου/ων κινητών μνημείων.

       Σημειώσεις Ο αιτούμενος τον δανεισμό κινητών μνημείων δύναται να είναι (α) άλλη Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή (β) φορέας εκτός του ΥΠΠΟΑ. Στην περίπτωση που ο αιτούμενος φορέας είναι Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, το αίτημα δύναται να κατατεθεί και μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης του φορέα από την παραλαβούσα Υπηρεσία προς τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το αίτημα του φορέα για μακροχρόνιο δανεισμό κινητών μνημείων, συνοδευόμενο από την εισήγησή της και τον σχετικό φάκελο στοιχείων.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να διαβιβαστεί και σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου και ανάθεση σε υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την πρωτοκόλληση του εγγράφου, ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης χρεώνει το αίτημα στο αρμόδιο Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών. Ο/Η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του προαναφερόμενου Τμήματος χρεώνει κατόπιν την αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου υπόθεσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών. Εάν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, ζητώνται συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις από την Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ που διαβίβασε/υπέβαλε το αίτημα δανεισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία φακέλου υπόθεσης για την εισαγωγή της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προβαίνει στη σύνταξη σχετικού με την υπόθεση ενημερωτικού σημειώματος και προετοιμάζει τον φάκελο αυτής, προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στη Γραμματεία των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ. Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος αποστέλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ, το οποίο φέρει την ευθύνη της εισαγωγής της υπόθεσης σε συνεδρία του Συμβουλίου.

       Σημειώσεις (α) Αρμόδιος για την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στο Αυτοτελές Τμήμα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (β) Ο/Η Προϊστάμενος/η της της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εισηγείται στο ΚΑΣ την υπόθεση της έγκρισης ή μη του μακροχρόνιου δανεισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση συντάσσεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον/την Πρόεδρο/Προεδρεύουσα του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της Απόφασης συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο/την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερομένων φορέων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, την εκδοθείσα Απόφαση στους ενδιαφερομένους φορείς (αιτούμενο φορέα, Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία που θα δανείσει κινητά μνημεία αρμοδιότητάς της κ.ά.).

       Όχι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας για την περίπτωση δανεισμού μεταξύ Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο αιτούμενος τον δανεισμό φορέας αφορά σε Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, την έκδοση της σχετικής εγκριτικής Απόφασης δανεισμού ακολουθούν οι συνεννοήσεις για τη μεταφορά των δανείων από τη δανείζουσα Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ προς την δανειζόμενη Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Η σχετική Απόφαση μεταφοράς εκδίδεται από την Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

       Ναι Ναι


      • 11 Σύνταξη συμφωνητικού δανεισμού μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του αιτούμενου τον δανεισμό κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο αιτούμενος τον δανεισμό φορέας δεν αποτελεί Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συντάσσει σχέδιο συμφωνητικού για τον εγκεκριμένο μακροχρόνιο δανεισμό. Το συμφωνητικό ελέγχεται και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ και του φορέα υποδοχής.

       Σημειώσεις Από πλευράς ΥΠΠΟΑ, το συμφωνητικό είθισται να υπογράφεται από τον Προϊστάμενο / την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Συμφωνητικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρήτρες για την υποχρέωση ανάληψης από τον αιτούμενο φορέα του κόστους μεταφοράς των μνημείων από την Υπηρεσία προέλευσης προς την έδρα του, τη διαχείριση αυτών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αλλά και παραμονής τους σε χώρους αρμοδιότητάς του και, τέλος, τις αιτούμενες συνθήκες ασφαλούς φύλαξής τους. Το Συμφωνητικό συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάλογο των προς δανεισμό κινητών μνημείων. (α) Στην περίπτωση μακροχρόνιου δανεισμού για εκθεσιακούς σκοπούς, το Συμφωνητικό Δανεισμού ορίζει περαιτέρω την υποχρέωση του φορέα υποδοχής των κινητών μνημείων να προβεί στην ασφάλιση των δανείων από τη στιγμή παραλαβής τους από τη δανείζουσα Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ έως την επιστροφή τους σε αυτήν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου του δανεισμού. (β) Εάν ο μακροχρόνιος δανεισμός αφορά σε μουσεία του εξωτερικού, είναι απαραίτητη η υποβολή, από τον φορέα υποδοχής των δανείων προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ, της Βεβαίωσης Ασυλίας από Κατάσχεση, η οποία διασφαλίζει τα προς δανεισμό κινητά μνημεία από διεκδικήσεις τρίτων για όλο το διάστημα του δανεισμού τους μέχρι και την επιστροφή τους στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. διαδικασία "Έγκριση Προσωρινού Δανεισμού και Εξαγωγής Αρχαιοτήτων για την Παρουσίασή τους σε Περιοδική Έκθεση Εξωτερικού".

       Ναι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση διαδικασίας.       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.