Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd8eea9c5-9c34-4e18-a85a-394d72f3855d 862564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε καλλιτεχνικά σχολεία

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία


      Μητρώα που τηρούνται

      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Πενταετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Υπηρέτηση της οργανικής θέσης

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό σχολείο.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο αιτών δεν πρέπει να υπηρετεί με θητεία σε Πρότυπο Σχολείο ή Πειραματικό Σχολείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 168 (παρ.1) 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 94 (παρ. 4) 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Αφορά το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης των υπηρετούντων σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 53 (παρ. 4Β) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αφορά στην εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας σε καλλιτεχνικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 205 (παρ.1) 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Αφορά στη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 9 (παρ.9) 3391 2005 240 Α

       Περιγραφή Αφορά στο διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100240

      • Νόμος 8 (παρ. 16) 3194 2003 267 Α

       Περιγραφή Ίδρυση καλλιτεχνικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100267

      • Προεδρικό Διάταγμα 7, 8 (περ.Β΄) 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε μουσικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρέωση των μονίμων εκπαιδευτικών για την υπηρέτηση της οργανικής τους θέσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των μεταθέσεων σε καλλιτεχνικά σχολεία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μετάθεση σε καλλιτεχνικά σχολεία γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικης Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας διατυπώνει γνώμη ως προς τη στελέχωση των Καλλιτεχνικών σχολείων με μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σχετικών ειδικοτήτων, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου τους

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε καλλιτεχνικά σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις μετάθεσης των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε καλλιτεχνικά σχολεία και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση της απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της υπουργικής απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την υπουργική απόφαση μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.