Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηadd93375-cb07-40b8-a991-34935b816d5e 933757

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά διαπολιτισμικά σχολεία και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr/ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Απαιτείται να έχει συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός ένα (1) χρόνο στην οργανική του θέση μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι ήδη υπηρετούντες σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για άλλο Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας: α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθη¬τών οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας. β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής. δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστή¬μες της αγωγής. ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα. η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). θ)Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ο αιτών δεν πρέπει να υπηρετεί με θητεία σε Πρότυπο Σχολείο ή Πειραματικό Σχολείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 168 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 94 (παρ. 4) 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Αφορά το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης των υπηρετούντων σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 42 4722 Άρθρα 42 2020 177 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 22,23 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση 114163 2004 1592 Β

       Περιγραφή Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201592

      • Προεδρικό Διάταγμα 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Αντικαθιστά το αρ. 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρέωση των μονίμων εκπαιδευτικών για την υπηρέτηση της οργανικής τους θέσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των μεταθέσεων σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://te...du.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία των αιτούμενων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@minedu.gov.gr πίνακα με το σύνολο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους που αιτούνται μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με το συνολικό χρόνο διδακτικής εμπειρίας εκάστου κατά περίπτωση σε: α) διαπολιτισμικά σχολεία, β) τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα, γ) σε σχολεία του εξωτερικού και δ) σε μειονοτικά σχολεία. Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου και ως λήξη η 21η Ιουνίου του επόμενου έτους

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των πινάκων με τα στοιχεία των αιτούμενων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ παραλαμβάνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων εκπαιδευτικών και τους χρεώνει στο Τμήμα Α προς έλεγχο

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος των αιτήσεων και διαβίβασή τους στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Α ελέγχει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων και τις διαβιβάζει στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να γνωμοδοτήσει σχετικά

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) αποφασίζει για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή του πρακτικού /βεβαίωση πράξης του ΚΥΣΠΕ από το Τμήμα Α' και κατάρτιση σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ παραλαμβάνει το πρακτικό ή τη βεβαίωση πράξης του ΚΥΣΠΕ, καταρτίζει σχέδιο απόφασης και το υποβάλλει για υπογραφή ιεραρχικά

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή της υπουργικής απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την υπουργική απόφαση μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.