Μετάταξη Μόνιμων Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ σε Θέσεις Κλάδων ΕΕΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa2003e3e-e280-4697-8fa4-a5f2854860bc 656375

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

75 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στις Μετατάξεις μόνιμων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε οργανικές θέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση 1: Αίτηση Μετάταξης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλο κλάδο Αίτηση 2: Αίτηση Μετάταξης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης & Μελών ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ / ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Σημειώσεις

Οι δύο αιτήσεις βρίσκονται στο παράρτημα της ισχύουσες εγκυκλίου. Οι επιλογές (οργανικά κενά) που δηλώνονται στις αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΜ (μοναδικός αριθμός μητρώου μόνιμου εκπ/κου και μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ένσταση - επανεξέταση, δικαστική αγωγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Δύναται να υποβληθεί ένσταση ή αίτηση για επανεξέταση προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο και στην περιοχή ή ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με τα παραρτήματα της τρέχουσας εγκυκλίου στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Ειδικά για τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη από το διορισμό τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι νεοδιόριστοι (με τον ν.4589/2019-ΦΕΚ 13 Α΄) εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ως άνω νόμου (οι θέσεις των ΕΕΠ είναι στην Ειδική Αγωγή.)

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ τόσο τα γενικά (βασικός τίτλος σπουδών) όσο και τα πρόσθετα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή και βεβαιώσεις οικείων συλλόγων) όπου απαιτούνται.

       Όχι Όχι

      • 1 Το πτυχίο ένταξης τόσο στον κλάδο της τρέχουσας θέσης όσο στον κλάδο της μετάταξης καθώς και τα πρόσθετα τυπικά προσόντα ένταξης για τους κλάδους ΕΕΠ (όπως αναφέρονται σε παράρτημα στην τρέχουσα εγκύκλιο). Ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει με email (στην υπηρεσία της οργανικής του θέσης) μαζί με την αίτησή του όποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας δεν υπάρχει στον προσωπικό του φάκελο. Στο τέλος όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες προς την ΚΥ του ΥΠΑΙΘ. Αποδεικτικό σπουδών

       Το πτυχίο ένταξης τόσο στον κλάδο της τρέχουσας θέσης όσο στον κλάδο της μετάταξης καθώς και τα πρόσθετα τυπικά προσόντα ένταξης για τους κλάδους ΕΕΠ (όπως αναφέρονται σε παράρτημα στην τρέχουσα εγκύκλιο). Ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει με email (στην υπηρεσία της οργανικής του θέσης) μαζί με την αίτησή του όποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας δεν υπάρχει στον προσωπικό του φάκελο. Στο τέλος όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες προς την ΚΥ του ΥΠΑΙΘ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων ένταξης στον κλάδο τόσο της τρέχουσας οργανικής θέσης όσο και της θέσης μετάταξης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων ένταξης στον κλάδο τόσο της τρέχουσας οργανικής θέσης όσο και της θέσης μετάταξης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αρμόδιες για την έκδοσή του είναι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης του ενδιαφερόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 64, 62 (παρ.5α & 6), 54 (παρ. 3 & 4), 59 (παρ. 1), 60 (παρ.2) 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Νόμος για την κάλυψη των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρα για μετατάξεις, για παραμονή στην ΕΑΕ, για παιδαγωγική επάρκεια, για γνώση ΕΝΓ και ΕΓΒ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Νόμος 69, 70, 73 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα για μετατάξεις σε ίδιας κατηγορίας κλάδο, σε ανώτερο κλάδο, διαδικασία μετατάξεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 15 (παρ. 1 & 3), άρθρο 17 (παρ. 4) 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή στελέχωση Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) από εκπ/κους και μέλη ΕΕΠ και Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου για υποβολή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τίθεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

       Σημειώσεις εκδίδεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπ/κων και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση (σύμφωνα με τα υποδείγματα που υπάρχουν στο παράρτημα της εγκυκλίου) υποβάλλεται ηλεκτρονικά με email προς τις υπηρεσίες οργανικής θέσης (Δ/νσεις Εκπ/σης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) μαζί με τα δικαιολογητικά όπου χρειάζονται

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος των αιτήσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υπηρεσίες της οργανικής θέσης παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, τις ελέγχουν, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως υπάρχουν σε προσωπικό φάκελο του υποψηφίου / έχουν σταλεί /εκδίδονται από τις ίδιες) και τα διαβιβάζουν όλα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων για αποδέσμευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια των εκπ/κων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΚΥΣΕΕΠ) γνωμοδοτούν για την αποδέσμευση όσων εκπ/κων και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούνται να μεταταχθούν από την οργανική τους θέση και κατόπιν διαβιβάζονται προς το ΚΥΣΕΕΠ τα σχετικά πρακτικά αποδεσμεύσεων

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση ΚΥΣΕΕΠ για αποδοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο των ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΚΥΣΕΕΠ) γνωμοδοτεί για την αποδοχή όσων (εκπ/κων ή μελών ΕΕΠ) αιτούνται μετάταξη σε θέση ΕΕΠ-ΕΒΠ και αποδεσμεύτηκαν από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με το προηγούμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση υπουργικής απόφασης & δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης μετατάξεων, περίληψη αυτής αποστέλλεται για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση σε Διαύγεια


       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης σε ΦΕΚ, η περίληψη αναρτάται και στο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση σε μετατασσόμενους


       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση και την ανάρτηση της υπουργικής απόφασης μετατάξεων εκδίδεται και αποστέλλεται σε μετατασσόμενους η ανακοίνωση της μετάταξής τους

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.