Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa8a7692f-2cbc-449b-9e38-ca373b57321a 169221

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης υπαλλήλου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, δια της Υπηρεσίας του, προκειμένου να μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία λόγω κατοχής τίτλου σπουδών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία της ιδίας υπηρεσίας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς την Υπηρεσία του όπου ανήκει οργανικά. Στην συνέχεια η υπηρεσία του διαβιβάζει το αίτημα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: protokolo@justice.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  άρθρο 24, ν.2812/2000
    
    Ο δικαστικός υπάλληλος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα του σε δεύτερο βαθμό.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων σε ανώτερη κατηγορία των ιδίων υπηρεσιών.

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων σε ανώτερη κατηγορία των ιδίων υπηρεσιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ύπαρξη πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση περάτωσης σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα Βεβαίωση

       Βεβαίωση περάτωσης σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 83 παρ. 2 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • Νόμος 10 παρ. 8 3472 2006 135 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση κώδικα δικαστικών υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100135

      • Νόμος 227 4798 2021 68 Α

       Περιγραφή Μεταβατική διάταξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100068

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου υποβάλει στην υπηρεσία του αίτηση για την μετάταξη του σε ανώτερη κατηγορία με συνημμένα την βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή το πτυχίο του, τα οποία διαβιβάζονται στο Υπουργείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων και συντάσσει/αποστέλλει έγγραφο στο αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με συνημμένα την βεβαίωση σπουδών ή το πτυχίο αναφορικά με την γνησιότητα τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη ερωτήματος προς το αρμόδιο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της βεβαίωσης γνησιότητας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει ερώτημα μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, το οποίο προωθείται για υπογραφή μέχρι τον τελικό υπογράφοντα και εν συνεχεία αποστέλλεται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια θετικής γνωμοδότησης (απόφασης) του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου, εκδίδεται απόφαση μετάταξης σε κενή οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας της ίδιας υπηρεσίας στην οποία συμπληρώνεται και η σφραγίδα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου για ύπαρξη πιστώσεων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης (απόφασης) του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, χωρίς ενέργεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης, ψηφιακή υπογραφή αυτής και εν συνεχεία αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, αυτή κοινοποιείται στον αιτούντα μέσω της υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου καθώς και στο Τμήμα Μισθοδοσίας του Υπουργείου ενώ παράλληλα ενημερώνεται και ο φάκελος του που τηρείται στο Υπουργείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.