Μετάταξη μέλους Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9c97770c-b757-4be7-a180-f6bd303fd26a 997777

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πανεπιστήμια, Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε μετάταξη σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μόνιμα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ μπορούν να αιτηθούν μετάταξη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση με τις περιοχές προτίμησης (Περιοχές μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη μέλους Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Θετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα που ανήκει το ενδιαφερόμενο μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Το ενδιαφερόμενο μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)πρέπει να είναι μόνιμο.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Το ενδιαφερόμενο μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου μετάταξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Προσωπικού της σχολής ή του τμήματος των ΑΕΙ, όπου ανήκουν οργανικά τα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Προσωπικού της σχολής ή του τμήματος των ΑΕΙ, όπου ανήκουν οργανικά τα μέλη ΕΔΙΠ, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου το μέλος ΕΔΙΠ αιτείται μετάταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου το μέλος ΕΔΙΠ αιτείται μετάταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Προσωπικού της σχολής ή του τμήματος των ΑΕΙ, όπου ανήκουν οργανικά τα μέλη ΕΔΙΠ, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Γνωμοδότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής/του τμήματος ή της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής/του τμήματος ή της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Προσωπικού της σχολής ή του τμήματος των ΑΕΙ, όπου ανήκουν οργανικά τα μέλη ΕΔΙΠ, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • Προεδρικό Διάταγμα 7,8 147 2009 189 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία μετάταξης μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΙ σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100189

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήσεων των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού των Σχολών/Τμημάτων των ΑΕΙ καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου σύμφωνα με τη μονάδα όπου ανήκει το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.ΔΙ.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με τη μονάδα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και αφού λάβει υπόψη τις προϋποθέσεις μετάταξης, αποφασίζει αν εγκρίνει ή όχι τη μετάταξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να εξετάσει τις αιτήσεις και να εκδώσει απόφαση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη θετική γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), καταρτίζεται σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη μετάταξη των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ σε κλάδους εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση στο ΦΕΚ Γ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή ανακοινώσεων μετάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αποστέλλει τις ανακοινώσεις μετάταξης στα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) μέσω του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκουν οργανικά και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου μετατάσσονται.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.