Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc7e9540-ce06-47f2-b554-8c63b1932446 795464

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού., Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 4 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα, είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου να διενεργηθεί μετάταξη του υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας, στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια δημόσια υπηρεσία ή στο ίδιο ν.π.δ.δ, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση στον κλάδο, δύναται η μετάταξη να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας, που υφίσταται στην υπηρεσία, για τον οποίο ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μετάταξης από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας κατ΄ αρ. 69 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)

Σημειώσεις

Η μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο σε κλάδο ίδιας κατηγορίας μπορεί να γίνει και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού ενώπιον του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας ή δικαστική προσφυγήΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας, αρ. 69 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (αρ. 69 ν. 3528/2007)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Η αίτηση μετάταξης σε άλλον κλάδο ίδιας κατηγορίας υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους (αρ. 73 του ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, ώστε να υποχρεώνουν την υπηρεσία να εκκινήσει τη διαδικασία μετάταξης υπαλλήλου σε άλλον κλάδο ίδιας κατηγορίας χωρίς την αίτησή του.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικές Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του (αρ. 73 ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο υπάλληλος πρέπει να κατέχει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών για τον κλάδο, στον οποίο αιτείται τη μετάταξη, καθώς και α) την πράξη ισοτιμίας -αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, και β) τα τυχόν πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας και το ΠΔ 85/2022.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να υφίσταται στην υπηρεσία κενή θέση στον κλάδο στον οποίο αιτείται ο υπάλληλος να μεταταγεί, βάσει των τυπικών του προσόντων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, δύναται η μετάταξη σε άλλον κλάδο να γίνει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, αρκεί να υφίσταται στις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας ο κλάδος για τον οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση για μετάταξη σε άλλον κλάδο της ίδιας κατηγορίας. Αίτηση

       Αίτηση για μετάταξη σε άλλον κλάδο της ίδιας κατηγορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Οι αιτήσεις για μετάταξη σε άλλον κλάδο της ίδιας κατηγορίας εντός του φορέα, κατατίθενται τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (άρ. 73 του Υ.Κ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6009

      • 2 Πτυχίο, συνοδευόμενο από πράξη ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ΠΔ 85/2022. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο, συνοδευόμενο από πράξη ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ΠΔ 85/2022.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Π.Δ. 85/2022 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), 232 Α΄.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικό για γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, για τους κλάδους που απαιτείται. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό για γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, για τους κλάδους που απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαρκούς γνώσης

       Όχι 9703

      • 4 Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή/και ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την εν λόγω άδεια ή/και την ταυτότητα μέλους (άρθρο 12 ΠΔ 85/2022). Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή/και ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την εν λόγω άδεια ή/και την ταυτότητα μέλους (άρθρο 12 ΠΔ 85/2022).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9960

      • 5 Εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για μετάταξη υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας. Άλλο

       Εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για μετάταξη υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7475

      • Νόμος 69 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Στο άρ. 69 του Υ.Κ. προβλέπεται η δυνατότητα είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου να γίνει μετάταξη σε κενή θέση άλλου κλάδου ίδιας κατηγορίας στο αρ. 73 περιγράφεται η διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 35 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζεται το ζήτημα της μετάταξης υπαλλήλου, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 69 του Υπαλληλικού Κώδικα, με μεταφορά της θέσης του, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στην ίδια υπηρεσία στον κλάδο που μετατάσσεται ο υπάλληλος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Προεδρικό Διάταγμα 85 2022 232 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100232

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης του/της υπαλλήλου, πρωτοκόλληση από το αρμόδιο Τμήμα και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού.

       Σημειώσεις Η αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση από αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ανάγκη της υπηρεσίας επιβάλλεται να τεκμηριωθεί με την προβολή συγκεκριμένων λόγων.

       Ναι Όχι


      • 3 Γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις για μετάταξη σε άλλον κλάδο ίδιας κατηγορίας που υποβάλλονται από την 1η έως και την 31η Μαρτίου θα συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μετά το πέρας του μηνός Μαρτίου. Αντιστοίχως, οι αιτήσεις για μετάταξη που υποβάλλονται από την 1η έως και την 31η Οκτωβρίου θα συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μετά το πέρας του μηνός Οκτωβρίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μετάταξη ενός υπαλλήλου, έστω και αν αυτός διαθέτει τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να αιτιολογήσει την αρνητική του κρίση, και ακολούθως να εκδοθεί απόφαση περί μη έγκρισης της μετάταξης του υπαλλήλου από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα, διατυπώνεται η γνώμη για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μετάταξης του υπαλλήλου, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

       Ναι Ναι


      • 5 Έγκριση μετάταξης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θετική γνωμοδότηση για τη μετάταξη του/της υπαλλήλου σε θέση άλλου κλάδου ίδιας κατηγορίας, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα, διατυπώνεται η γνώμη για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μετάταξης του υπαλλήλου, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης μετάταξης υπαλλήλου σε άλλον κλάδο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μετάταξης σε άλλον κλάδο ίδιας κατηγορίας από το αρμόδιο όργανο (βλ. άρθρο 73 του Υ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4622/2019.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, "1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση περίληψης της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Μητρώου και του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μητρώου (φακέλου) του/της υπαλλήλου - φυσικού και ψηφιακού, κοινοποίηση της απόφασης (ΦΕΚ) στον/ην ενδιαφερόμενο /η υπάλληλο και στα αρμόδια Τμήματα για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.